Handelens dugnad for plast og miljø

50 øre her og 50 øre der har blitt til 400 millioner kroner til 400 miljøprosjekter.

Handelens Miljøfond er handelens felles storsatsing for å løse plastens miljøproblemer. Vi er Norges største private miljøfond og støtter miljøprosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruket av plastbæreposer.

Prosjekter vi har støttet

Våre medlemmer har bidratt til at over 400 plast- og miljøprosjekter har blitt iverksatt. Her finner du alle prosjektene som har fått støtte.

Våre medlemmer bidrar til å løse plastproblemene!

Våre medlemmer gir 50 øre per plastbærepose de omsetter, som tilsvarer rundt 85% av totalt antall plastbæreposer som omsettes i Norge. Midlene er øremerket miljøtiltak knyttet til plast. Medlemmene spenner fra de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder til enkeltbutikker.

De 50 ørene per plastbærepose som Varner og kundene bidrar med, utgjør et betydelig beløp. Handelens Miljøfond gir oss trygghet for at midlene forvaltes og brukes på tiltak som gir stor miljøeffekt.

Marius Varner, CEO i Varner

Dette går midlene til

Midlene vi får inn brukes til å støtte miljøtiltak som oppfyller ett eller flere av våre tre hovedformål som er å redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere forbruket av plastbæreposer. Handelens Miljøfond jobber tett med avfallsorganisasjoner, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskere og flere relevante aktører for å sikre at midlene går til tiltak som gir størst miljøeffekt.

Denne gode dugnadsordningen for miljøet kan alle være med på. Det gjør noe for oss og ansatte på jobb å kunne bidra til noe som er større enn oss selv.

Magnus Brun, daglig leder i BakerBrun

Slik forvaltes midlene

Handelens Miljøfond følger nøye opp prosjekter for å sikre at de tildelte midlene gir miljøeffekt. Øvrige midler plasseres i sikre fond med de høyeste krav til miljø, bærekraft og etikk som finnes i det norske markedet. Mindre enn 5% av midlene går til administrasjon.

Se kampanjen vår som skal bidra til å redusere forbruket av plastbæreposer!

Få siste plast- og miljønytt rett i innboksen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om fremgangen vi gjør for å løse plastens miljøproblemer.