Handelens dugnad for plast og miljø

Handelens Miljøfond er handelens felles storsatsing for å løse plastens miljøproblemer.

Vi er Norges største private miljøfond og støtter miljøprosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruket av plastbæreposer.

Våre medlemmer bidrar til å løse plastproblemene!

Våre medlemmer gir 3 kroner per plastbærepose de omsetter, som tilsvarer rundt 85% av totalt antall plastbæreposer som omsettes i Norge. Midlene er øremerket miljøtiltak knyttet til plast. Medlemmene spenner fra de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder til enkeltbutikker.

Vi er stolte av å være medlem i Handelens Miljøfond. At våre midler blant annet bidrar til å rydde Norge for plastsøppel er viktig for oss og for våre kunder som er glad i å bruke naturen.

Espen Dybvig, Markedssjef i Sport 1

Dette går midlene til

Midlene vi får inn brukes til å støtte miljøtiltak som oppfyller ett eller flere av våre tre hovedformål som er å redusere mengden plastbæreposer, forebygge og fjerne plastforsøpling og å bidra til redusert plastbruk og sirkulær plastøkonomi. Handelens Miljøfond jobber tett med avfallsorganisasjoner, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskere og flere relevante aktører for å sikre at midlene går til tiltak som gir størst miljøeffekt.

Slik forvaltes midlene

Handelens Miljøfond følger nøye opp prosjektene vi støtter for å sikre at tildelte midlene brukes i tråd med formålene våre og gir høyest mulig miljøeffekt. Alle midlene Handelens Miljøfond får inn, skal over tid brukes på tiltak som løser plastens miljøproblemer. I 2023 var formålsprosenten på 98.1% og administrasjonsprosenten på 1,7%.

Ubenyttede midler plasseres midlertidig i sikre fond med de høyeste krav til miljø, bærekraft og etikk som finnes i det norske markedet.

Få siste plast- og miljønytt rett i innboksen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om fremgangen vi gjør for å løse plastens miljøproblemer.