Kunnskapsprosjekter

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Utsikt mot havet

Om utlysningen

Det er i dag store kunnskapshull knyttet til plastens miljøproblemer. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å støtte og sette fart i kunnskapsprosjekter som bidrar til å dekke disse.

Utlysningen retter seg særlig mot følgende kunnskapsbehov:

 • Miljøeffekter av ulike alternativer til kortlivet plast: Beregning av miljøeffekten av kortlivet plast herunder plastbæreposer og sannsynlige alternativer basert på norske forhold. Vi ønsker å støtte analyser som sammenstiller miljøeffekter fra både forsøpling og klimafotavtrykk.
 • Kjemisk gjenvinnings rolle i framtidens plastsystem: Handelens Miljøfond ønsker å bedre forstå hvilken rolle kjemisk gjenvinning vil ha i fremtidens plastsystem, både nasjonalt og internasjonalt. Hva er miljøeffekten av å kjemisk gjenvinne ulike norske plastfraksjoner til enten drivstoff eller ny plast? Hva er miljøeffekten sammenlignet med energiutnytting? Hvordan vil dette bildet endre seg om 10-20-30 år?
 • Materialstrømmen for plast i Norge: Det er behov for mer kunnskap materialstrømmen for plast i Norge - hvor mye plast som settes på markedet, og hvor den ender opp etter bruk. Særlig ønsker Handelens Miljøfond en beregning av akkumulerte plastmengder i det norske samfunnet samt prognoser for når dette blir til avfall. Dette kan blant annet gjøres ved å utarbeide plastfaktorer og levetidsprofiler for de ulike varenumrene i tolltariffen og bruke historiske import- og eksportstatistikk til å beregne akkumulerte mengder satt på markedet.
 • Miljøeffekter av plastbruk: Handelens Miljøfond ønsker å bidra til en bedre forståelse av hvordan plastbruk forsøpler, forurenser norsk natur og påvirker klimagassutslipp. Særlig ønsker vi å belyse effekten av forsøpling på norske økosystemer.

Det er også mulig å søke om kunnskapsprosjekter knyttet til Handelens Miljøfonds formål utover disse definerte temaene.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknader må bidra til å oppfylle en eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål:
  - Redusere plastforsøpling
  - Øke plastgjenvinning
  - Redusere forbruk av plastbæreposer
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret, eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet kan være opp til 1 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter, fornuftige timepriser, og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Rapporter skal kunne publiseres på Handelens Miljøfonds hjemmesider med fondets visuelle profil

Hvem kan søke?

Private og offentlige virksomheter og organisasjoner som ønsker å bidra til mer kunnskap om plast og miljø kan søke om støtte i denne utlysningen. Rapportene kan være på både norsk og engelsk.

Foretrukne kvaliteter hos søker (men ikke utelukkende):

 • Kompetanse i eget miljø og i prosjektet
 • Erfaringer fra tilsvarende prosjekter

Hvem og hva kan man ikke søke støtte til?

Hvem: Privatpersoner og organisasjoner som mangler organisasjonsnummer og registrering i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende registrering for utenlandske selskaper kan ikke søke om støtte.

Hva: Det er ikke mulig å søke om støtte til lovpålagte oppgaver som er en del av virksomhetens ordinære drift.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 5 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 6 kunnskapsprosjekter.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av et uavhengig, eksternt innstillingsråd
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 4. Svar på søknad kommer innen utgangen av januar 2021

Søknadsfrist: 15. oktober 2020 (søknadsfristen er utløpt).

Spørsmål?

Ta kontakt med Sjur Kvifte Nesheim, post@handelensmiljofond.no