Rydd Norge Rogaland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Rogaland.

Status for Rydd Norge Rogaland

Om rydding i Rogaland

Kystlinjen langs Rogaland er en av de mest trafikkerte i Norge og ligger eksponert for mottak av marin plastforsøpling. Tilkomsten er mange steder krevende på grunn av topografi og vær, og oppsamling av avfallet forutsetter kvalifisert personell med god trening og relevant sikkerhetsutstyr.

Administrator for ryddingen i Rogaland:

Administrator i Møre og Romsdal er Jæren Friluftsråd.

Styringsgruppen for Rydd Norge Rogaland:

Styringsgruppen for Rydd Norge Rogaland settes i disse dager.

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Rogaland:

Magnus Utsogn: magnus.utsogn@jarenfri.no