Rydd Norge Rogaland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Rogaland.

Status for Rydd Norge Rogaland

Om rydding i Rogaland

Kystlinjen langs Rogaland er en av de mest trafikkerte i Norge og ligger eksponert for mottak av marin plastforsøpling. Tilkomsten er mange steder krevende på grunn av topografi og vær, og oppsamling av avfallet forutsetter kvalifisert personell med god trening og relevant sikkerhetsutstyr.

Disse aktørene skal rydde i Rogaland:

Administrator for ryddingen i Rogaland:

Administrator i Rogaland er Jæren Friluftsråd.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Rogaland:

 • Statsforvalteren
 • Handelens Miljøfond
 • Jæren Friluftsråd
 • Rogaland fylkeskommune
 • Karmøy kommune
 • Klepp kommune
 • Ryfylke Friluftsråd
 • Friluftsrådet Vest
 • Sjømatnæringen
 • Naturvernforbundet i Rogaland
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Avfallsbransjen
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Rogaland:

Arve Jaatun: arve.jaatun@jarenfri.no