Kunnskapsrapporter om plast og miljø

Her er alle publiserte rapporter Handelens Miljøfond har bestilt eller støttet produksjonen av. Du kan filtrere på tema eller bruke søkefeltet.

Forside for Plastforsopling fra bygge- og anleggsplasser.

Publisert: 08.februar, 2024

Kartleggingen viser at bygge- og anleggsplasser bidrar til plastforsøpling. Rapporten ser på typer, mengder og tiltak.

Utført av: Nomiko, Hold Norge Rent

Åpne:
Forside for Design mot forsøpling

Publisert: 01.februar, 2024

Guiden gir deg veiledning og forslag til designgrep som reduserer risikoen for at hele, eller deler av emballasjen ender opp som forsøpling.

Utført av: Grønt Punkt Norge, Mepex, Hold Norge Rent

Åpne:
Forside for Plastic smart hospitals

Publisert: 27.november, 2023

A report on how Norwegian hospitals may reduce their plastic usage and increase plastic recycling.

Utført av: Mepex, OUS

Åpne:
Forside for Plastsmart Sykehus Tiltakspakke nasjonal

Publisert: 16.august, 2023

Rapporten ser på hvordan plastbruken ved sykehuset kan reduseres og hvordan mer av plasten kan gjenvinnes.

Utført av: Mepex, OUS

Åpne:
Forside for Bird Life Veileder for å minimere forstyrrelser på fuglelivet

Publisert: 01.august, 2023

God praksis for ferdsel på sjø og i strandsone i forbindelse med rydding av marint avfall. Hovedmålgruppe: Aktører som driver profesjonell strandrydding.

Utført av: BirdLife Norge

Åpne:
Forside for Kartlegging og mulighetsrom i verdikjeden for PET og resirkulert PET emballasje (rPET) i det norske markedet

Publisert: 23.juni, 2023

Deloitte har gjennomført en kartlegging av PET og rPET emballasje i Norge, og undersøkt muligheter og barrierer for økt materialgjenvinning av denne materialstrømmen.

Utført av: Deloitte

Åpne:
Forside for Polymerfordeling og produktrester i kildesortert plast, sentralsortert plast og i restavfall

Publisert: 01.juni, 2023

Norwaste har kartlagt polymer-/ emballasjetyper og rester i emballasje

Utført av: Norwaste

Åpne:
Forside for Plastposerapporten for 2022

Publisert: 22.mai, 2023

Analyse av bruk av plastposer fra norsk dagligvare- og faghandel i Norge i 2022.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Kartlegging av forsøpling i Oslo kommune

Publisert: 26.april, 2023

Norwaste har kartlagt hvor mye forsøpling som ryddes opp i Oslo og hvor mye dette koster kommunen.

Utført av: Norwaste

Åpne:
Forside for Veien til sirkulær plast - Plast med lang levetid (norsk) - Systemiq

Publisert: 14.april, 2023

Systemiq har ved hjelp av Mepex m.fl. vurdert Norges bruk av plast med lang levetid, med fokus på fem utvalgte bransjer. Hvordan påvirker plasten våre CO2-utslipp og hva må vi gjøre for å redusere?

Utført av: Mepex, SYSTEMIQ

Åpne:
Forside for Veien til sirkulær plast - Synteserapport (norsk) - Systemiq

Publisert: 14.april, 2023

I tett samarbeid med norske kunnskapsmiljøer og eksperter og finansiert av Handelens Miljøfond har Systemiq studert norsk plastbruk. Dette er synteserapporten som samler funnene.

Utført av: Mepex, SYSTEMIQ

Åpne:
Forside for Achieving Circularity Synthesis Report - Systemiq

Publisert: 24.mars, 2023

Systemiq har ved hjelp av Mepex m.fl. vurdert Norges bruk av plast med lang levetid, med fokus på fem utvalgte bransjer. Hvordan påvirker plast våre CO2-utslipp og hvilke tiltak må vi gjøre?

Utført av: Mepex, SYSTEMIQ

Åpne:
Forside for Achieving Circularity for Durable Plastics - Systemiq

Publisert: 23.mars, 2023

Systemiq har ved hjelp av Mepex m.fl. vurdert Norges bruk av plast med lang levetid, med fokus på fem utvalgte bransjer. Hvordan påvirker plasten våre CO2-utslipp og hva må vi gjøre for å redusere?

Utført av: Mepex, SYSTEMIQ

Åpne:
Forside for Veileder mot forsøpling av returpunkter

Publisert: 03.mars, 2023

Veilederen presenterer 10 konkrete tiltak for å redusere forsøpling ved returpunkter.

Utført av: Hold Norge Rent

Åpne:
Forside for Forebygging av forsøpling rundt returpunkt

Publisert: 03.mars, 2023

Rapporten har sett på forsøpling rundt returpunkt, utviklet tiltak mot forsøpling og gir generelle råd knyttet til temaet.

Utført av: Norwaste, Hold Norge Rent

Åpne:
Forside for Evaluering av Rydd Norge-programmet

Publisert: 06.mai, 2022

Deloitte har på oppdrag for Handelens Miljøfond gjennomført en evaluering av Rydd Norge-programmet.

Utført av: Deloitte

Åpne:
Forside for Life cycle assessment of plastic bags and other carrying solutions for groceries in Norway

Publisert: 25.april, 2022

A Life Cycle Assessment of carrier solutions available and suitable for the Norwegian market

Utført av: NORSUS

Åpne:
Forside for Kunnskapsgrunnlag for bærealternativer

Publisert: 25.april, 2022

Kunnskapsrapport om forbrukers holdning og atferd tilknyttet bruk av bærealternativer til frakt av dagligvarer.

Utført av: EGGS

Åpne:
Forside for Optimized life cycle for plastics, the role of chemical recycling

Publisert: 28.mars, 2022

The objective of this project is to understand the environmental potential of various chemical methods for recycling plastic waste.

Utført av: RISE

Åpne:
Forside for Plastposerapporten for 2021

Publisert: 11.mars, 2022

Rapporten kartlegger utviklingen i antall solgte plastposer i Norge og hvor de havner ved endt brukstid.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Produkter i resirkulert plast

Publisert: 10.mars, 2022

Presentasjon av produkter som kan leveres i resirkulert plast.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser

Publisert: 10.mars, 2022

Rapporten viser åtte ulike offentlige innkjøpsprosesser hvor det settes krav til innkjøp av produkter i resirkulert råvare.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Marin forsøpling i norske fylker

Publisert: 01.mars, 2022

Rapporten gir føringer for overvåking av strandet marin forsøpling i Norge og gir veiledning til forvaltning for utforming av indikatorer.

Utført av: SALT, GRID-Arendal, Hold Norge Rent

Åpne:
Forside for Microplastic in sediments and fauna. Offshore and inshore.

Publisert: 31.januar, 2022

This study presents microplastic analysis of sediments and sediment-dwelling fauna collected from selected offshore and inshore locations in Norway.

Utført av: DNV, NGI

Åpne:
Forside for Global marine litter research 2015–2020: Geographical and methodological trends

Publisert: 18.januar, 2022

A systematic review of research on marine macrolitter densities in the past five years (2015–2020) revealed considerable knowledge gaps in the field.

Utført av: SALT

Åpne:
Forside for Måling av mikroplast i næringsvaskeri

Publisert: 17.november, 2021

Undersøkelse av vaskevann fra Haukeland Sykehus næringsvaskeri. Resultater fra studien viser at uniformer laget av bomull/polyester avga mer fibre og mer polyester enn blandingen lyocell/polyester.

Utført av: NORCE

Åpne:
Forside for Miljøvurdering av ølservering på festivaler

Publisert: 04.november, 2021

Rapporten beskriver resultatene av en miljøvurdering av ølservering med bruk av ulike typer ølglass på festivaler.

Utført av: NORSUS

Åpne:
Forside for Technical report - Achieving Circularity - A zero-waste circular plastic economy in Norway - Systemiq

Publisert: 14.juni, 2021

Systemiq har sammen med Mepex vurdert Norges forbruk av engangsplast, og hvilke tiltak vi kan gjøre for å bli sirkulere.

Utført av: Mepex, SYSTEMIQ

Åpne:
Forside for En mer sirkulær, norsk verdikjede for plast gjennom ny infrastruktur og markedsutvikling

Publisert: 12.mai, 2021

Faggrunnlag og vedlegg til rapporten "Materialgjenvinning av norsk plastavfall - 50 % innen 2025". Presenterer data, kunnskap og en analyse av hvordan Norge kan nå dette målet.

Utført av: Mepex, Norner

Åpne:
Forside for Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025

Publisert: 12.mai, 2021

Vi kaster 540 000 tonn plast hvert år i Norge. Rapporten beskriver nødvendige tiltak for å doble materialgjenvinningen fra dagens 24 % til 50 %.

Utført av: Mepex, Norner

Åpne:
Forside for Undersøkelse av giftigheten til plastinfiltrert jordmasser

Publisert: 01.februar, 2021

Studie av plastinfiltrerte jordmasser i Ytre Hvaler nasjonalpark, med optimaliserte metoder for å undersøke mengder av plast og giftigheten forbundet med de plastinfiltrerte jordmassene.

Utført av: NIVA

Åpne:
Forside for Muligheter for pyrolyse av blandet plast

Publisert: 16.desember, 2020

Flere avfallsstrømmer har ikke kvaliteten til å brukes som råstoff i mekaniske gjenvinningsprosesser. Ikke-resirkulerbar plast analyseres mht egnethet for behandling i pyrolyseanlegg.

Utført av: Norwaste

Åpne:
Forside for Redusert forsøpling gjennom bedre oppsamlingsløsninger

Publisert: 18.november, 2020

Avfallsinfrastruktur og -systemer skal motvirke forsøpling, men kan også være en forsøplingskilde. Rapporten innhenter kunnskap om forsøpling, og kostnader for rydding og tømming av beholderløsninger.

Utført av: Norwaste

Åpne:
Forside for Mikroplast i overvann fra vei. Undersøkelse av tunnelvaskevann fra Bambletunnelen.

Publisert: 12.november, 2020

En av de største kildene til mikroplastforurensing er slitasje av bildekk. Det er utfordrende å måle mengden når den blandes med andre partikler fra veier. Forsøk på å måle mengdene beskrives.

Utført av: Aquateam COWI

Åpne:
Forside for Plast i elver på Vestlandet

Publisert: 25.september, 2020

Kartlegging av plast i 43 elver på vestlandet. Gjennomført ved at personer iført dykkerdrakt, snorkel og dykkemaske og drev nedover elvene og registrerte plast som lå i elveleiet.

Utført av: NORCE

Åpne:
Forside for Materialstrømmen til plast i Norge - Hva vet vi?

Publisert: 29.april, 2020

Den første oversikten over mengdene plast i Norge, med estimater på forbruk, masse, gjenvinning og forbrenning. Rapporten viser også store kunnskapshull og har forslag til hvordan tette disse.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Materialstrømanalyse for bæreposer 2019

Publisert: 17.februar, 2020

Analyse med trender av mengdene plastbæreposer på det norske markedet. Mengdene rapporterte plastposer sammenlignes med avfallsanalyser og avslører hva norske forbrukere til slutt gjør med posene.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Citizen science data indicate a reduction in beach litter in the Lofoten archipelago in the Norwegian Sea

Publisert: 20.januar, 2020

Folkeforskingsstudie av 800 ryddeaksjoner i Lofoten. Analysen viser at ryddeinnsatsen frivillige har lagt ned i regionen hjelper ved at mengden søppel man finner langs strendene går ned år for.

Utført av: SALT, LAS

Åpne:
Forside for Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning

Publisert: 05.november, 2019

Rapporten gir en kunnskapsstatus om plastforsøpling i Norge, med fokus på vann og vassdrag, samt gir oversikt over eksisterende kartleggingsmetoder og overvåkningsverktøy.

Utført av: NIVA

Åpne:
Forside for Forbruksreduksjon av plastposer - en litteraturstudie

Publisert: 30.oktober, 2019

Rapporten ser på forbruk av plastbæreposer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland og sammenhenger mellom ulike strukturelle forutsetninger i landene.

Utført av: SIFO

Åpne:

Publisert: 27.mai, 2024