Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger 2021

Det er i dag store kunnskapshull knyttet til plastens miljøproblemer. Med denne delutlysningen ønsker Handelens Miljøfond å støtte og sette fart i prosjekter som bidrar til å øke kunnskapen om plast og miljø.

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som dekker følgende kunnskapsbehov:

 • Miljøeffekter ved å erstatte kortlivet plast med ombrukssystemer eller lukkede kretsløp
  Det er utfordrende å vite når det er fornuftig å bytte kortlivet plast med alternativer. Vi ser etter prosjekter som beregner miljøeffekt av innføring av ombrukssystemer eller gjenvinning i lukkede kretsløp for en eller flere produktgrupper.

 • Materialstrømmen for plast i Norge
  Det er behov for mer kunnskap om materialstrømmen for plast i Norge - hvor mye plast som settes på markedet, og hvor den ender opp etter bruk.

 • Miljøeffekter av plastbruk
  Handelens Miljøfond ønsker å bidra til en bedre forståelse av hvordan plastbruk forsøpler, forurenser norsk natur og påvirker klimagassutslipp. Særlig ønsker vi å belyse effekten av forsøpling på norske økosystemer.

Det er også mulig å søke om kunnskapsprosjekter knyttet til Handelens Miljøfonds formål utover disse definerte temaene.

Utlysningen retter seg mot både konsulenter, forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner og universiteter/høyskoler som ønsker å jobbe med relevante problemstillinger.

Usikker på om du kvalifiserer til denne? Se alle aktive utlysninger her.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 5 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 5-10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes (dette kreves kun ved full søknad, ikke skissesøknad)
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger

 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 1 år
 • Resultater og rapporter skal kunne publiseres åpent på Handelens Miljøfonds hjemmesider med fondets visuelle profil.

Viktige datoer

OBS! Søknadsfristen for å levere skissesøknad er nå ute.


Har du levert søknad innen fristen 14. september og går videre, vil du få beskjed per e-post om å levere en komplett søknad innen 28. september.

 • 1. september: Lansering av delutlysninger og tilgjengeliggjøring av søknadsskjema
 • 14. september: Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad innen kl 16.00
 • 28. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 25. oktober: frist full søknad innen kl 16.00
 • Svar på søknad kommer innen 18. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Rådsmedlemmer for utlysningen Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger

 • Rebecca Briedis fra Endrava
 • Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet
 • Johannes Daae fra Grønt Punkt Norge
 • Rolf Erling Eriksen fra Vinmonopolet
 • Hanne Lerche Raadal fra NORSUS
 • Siw Fredriksen fra Norner

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.