Redusere plastforsøpling internasjonalt 2021

Økende plastbruk og manglende håndtering av plast i utviklingsland resulterer i enorme mengder plastforsøpling som ender opp i havet, enten direkte eller via elveløp. Derfor ser vi etter internasjonale prosjekter av større omfang med formål om å redusere plastforsøpling i land med store plastproblemer og små ressurser. De minst utviklede landene (LDCs som definert av FN) prioriteres.

© Jeremy Zero/Unsplash

Utlysningen retter seg særlig mot prosjekter som innebærer:

 • Forebygging av plastforsøpling
  Konkrete, skalerbare og overførbare løsninger som bremser veksten av mengde plastforsøpling tilført havet.

 • Rydding og håndtering av plastforsøpling fra naturen
  Lokale organisasjoner som organiserer rydding i stor skala langs utsatt kyst og i elver, for eksempel ved bruk av ryddeteknologi i elver. Sårbare naturområder der plastforsøpling utgjør større trussel for natur- og dyreliv prioriteres.

Usikker på om du kvalifiserer til denne? Se alle aktive utlysninger her.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 20 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt (unntak for FN organisasjoner)
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes (dette kreves kun ved full søknad, ikke skissesøknad)
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Redusere plastforsøpling internasjonalt

 • Landet prosjektet skal gjennomføres i må være et utviklingsland.
 • Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter i land som står oppført på sanksjonslisten til EU/FN med mindre det kan dokumenteres gjennom utvidet egenerklæring at prosjektets midler eksempelvis ikke går til sanksjonerte personer.

Viktige datoer

OBS! Søknadsfristen for å levere skissesøknad er nå ute.


Har du levert søknad innen fristen 14. september og går videre, vil du få beskjed per e-post om å levere en komplett søknad innen 28. september.

 • 1. september: Lansering av delutlysninger og tilgjengeliggjøring av søknadsskjema
 • 14. september: Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad innen kl 16.00
 • 28. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 25. oktober: frist full søknad innen kl 16.00
 • Svar på søknad kommer innen 18. desember 2021

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Rådsmedlemmer for utlysningen Redusert plastforsøpling internasjonalt

 • Morten Sørensen fra GRID-Arendal
 • Kjersti Busch fra SALT Lofoten
 • Annabelle Lefébure-Henriksen fra Fairtrade Norge
 • Frode Syversen fra Mepex Consult
 • Marianne Olsen fra Niva

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.