Rydd Norge Innlandet

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Innlandet.

Bilde av norsk natur, daler og en elv

Status for Rydd Norge Innlandet

Om rydding i Innlandet

Kommunene som ryddes i 2023 er Gausdal, Gran, Hamar, Lillehammer, Lom, Ringebu, Stange, Sør-Fron, Sør-Odal og Øyer.

Disse aktørene skal rydde i Innlandet:

 • Elvelund Skogpleie (region 1b: Gausa, Lågendeltaet og Åkersvika)

Administrator for ryddingen i Innlandet

Administrator i Innlandet er Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

Regionalt rådgivende utvalg for Rydd Norge Innlandet:

 • Statsforvalteren
 • Gran kommune
 • Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR)
 • Vannområdekoordinator Vannområde Glomma
 • Vannområdekoordinator Vannområde Randsfjorden
 • Vannområdekoordinator Vannområde Mjøsa
 • Innlandet fylkeskommune
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)
 • Handelens Miljøfond
 • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Innlandet:

Andrea Rishatt: andrea@dokkadeltaet.no