Rydd Norge Rogaland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Rogaland.

Status for Rydd Norge Rogaland

Om rydding i Rogaland

I Rogaland ryddes det hele året, ettersom det kun unntaksvis er snø langs den ytre kyst. Kommunene som ryddes i 2023 er Haugesund, Karmøy, Utsira, Bokn, Tysvær, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Klepp, Stavanger, Eigersund og Sokndal.

Disse aktørene skal rydde i Rogaland:

Administrator for ryddingen i Rogaland:

Administrator i Rogaland er Jæren Friluftsråd.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Rogaland:

 • Statsforvalteren
 • Handelens Miljøfond
 • Jæren Friluftsråd
 • Rogaland fylkeskommune
 • Karmøy kommune
 • Klepp kommune
 • Ryfylke Friluftsråd
 • Friluftsrådet Vest
 • Sjømatnæringen
 • Naturvernforbundet i Rogaland
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Avfallsbransjen
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Rogaland:

Arve Jaatun: arve.jaatun@jarenfri.no