Rydd Norge Trøndelag

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Trøndelag.

Status for Rydd Norge Trøndelag

Om rydding i Trøndelag

Siden 2021 har profesjonelle ryddeaktører fjernet over 700 tonn marin forsøpling fra kysten av Trøndelag.Den Nord-Atlantiske havstrømmens innbuktning mot Midt-Norge gjør at Trøndelag har et stort tilfang av marint avfall. Et lite og spredt befolkningsgrunnlag, flere områder som ligger eksponert for vær og vind og krevende adkomst, gjør opprydding av marin forsøpling krevende.

Kommunene som får besøk av ryddere i 2024 og 2025 er Nærøysund, Namsos, Leka, Hitra, Orkland og Frøya.

Kart Trøndelag

Disse aktørene skal rydde i Trøndelag:

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Trøndelag:

Sverre Håpnes: sverre@salt.nu