Slik jobber vi med klima, miljø og arbeidsmiljø

Handelens Miljøfond er opprettet for å løse plastens miljøproblemer, og bruker plastposekronene vi får inn fra våre medlemmer på det. I tillegg jobber vi for gode rutiner internt, og her kan du lese mer om det.

Handelens Miljøfonds miljø- og arbeidsmiljøpolicy

Handelens Miljøfond skal være en vesentlig bidragsyter til å redusere miljøproblemer knyttet til plast. I tillegg skal vi ha gode interne rutiner for miljø, klima og arbeidsmiljø.

Handelens Miljøfond skal løse plastens miljøproblemer ved å:

 • bidra til at våre medlemmer til enhver tid kan etterleve nasjonale og internasjonale regulatoriske krav som har til formål å fremme bærekraftig bruk av plastbæreposer

 • støtte tiltak som rydder og forebygger plastforsøpling

 • støtte tiltak som bidrar til redusert plastbruk og en sirkulær plastøkonomi

Handelens Miljøfond tar ansvar for miljøet i daglig drift gjennom å:

 • så langt det er mulig, ikke legge interne seminarer eller møter til steder som forutsetter bruk av fly

 • årlig rapportere klimagassutslipp fra ansattes flyreiser

 • benytte videokonferanser der det er mulig. Dersom ansatte må på reise oppfordres det til å velge tog fremfor fly og kollektivtransport før egen bil. Videre oppfordres det til å besøke flere prosjekter hvis man først er ute på reise.

 • kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden

Handelens Miljøfond skal sikre et godt arbeidsmiljø gjennom å:

 • gjennomføre årlig medarbeiderundersøkelse og iverksette tiltak ved behov

 • tilrettelegge for et godt fysisk arbeidsmiljø for våre ansatte

 • sikre at alle ansatte har riktig kompetanse og gode verktøy for å løse arbeidsoppgavene sine

 • tilrettelegge for en fleksibel arbeidshverdag

Om Miljøfyrtårn

Handelens Miljøfond ble Miljøfyrtårnsertifisert juni 2023, og er nå en av mer enn 10 000 virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert i Norge.

Vi sitter på kontor, så vårt avtrykk er i utgangspunktet begrenset. Likevel er det nyttig for oss å få vite hvor vi er slik at vi enklere kan se hvordan vi kan bli bedre. Vi reiser blant annet en del for å følge opp prosjektene vi støtter slik at vi kan sørge for at pengene brukes slik de skal. Ved å samle inn tall og sammenlikne utviklingen fra et år til et annet, blir det tydeligere hva som er våre vesentlige utslippsfaktorer, noe som gjør at vi kan sette inn målrettede tiltak for å bedre vårt miljøavtrykk. Vi er ikke fritatt fra å ha gode rutiner internt selv om vi bruker vår arbeidshverdag på å løse plastproblemer.

Her finner du våre klimarapporter: