Tilbake til nyhetsoversikten

Dykkere bidrar i kampen mot marin forsøpling

Handlevogner, sykler og bildekk; medlemmene i Mandal dykkerklubb har hentet opp så mangt fra sjøbunnen. Klubben har som mål å rydde over 30 tonn søppel i løpet av 2024. Det er de allerede godt i gang med.

Publisert: 12.juni, 2024
Sist oppdatert: 12.juni, 2024

Norges Dykkerforbunds Ida Camilla Skaar forteller at de har fått hentet opp litt av hvert av søppel fra sjøbunnen.

– På en dag som dette sier vi at det er «smeigevær» i Kristiansand.

Ida Camilla Skaar i Norges Dykkerforbund myser mot sola. Hun er på besøk hos Mandal Dykkerklubb for å bidra til dagens ryddeaksjon på Lumber i Kristiansand.

Sørlandsklubben har de siste årene vært en aktiv bidragsyter i kampen mot marin forsøpling. De har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å fortsette prosjektet Rent Hav Agder, som er et ryddeprosjekt rettet mot marint plastavfall under vann på kysten mellom Farsund i vest og Grimstad i øst.

– Dykkerne er i en helt spesiell posisjon, fordi de ikke bare rydder i strandkanten - de har også kompetansen som trengs til å rydde under vann, hvor det ligger utrolig mye søppel, sier Skaar.

Dyktige dykkere

Marint plastavfall er nemlig et stadig økende problem for havets økosystem. Mandal Dykkerklubb har som mål å bidra til å minske mengden med mikroplast i havets kretsløp.

– I forkant av en aksjon kan jeg ligge i timesvis å planlegge og tenke på hvordan vi kan gjennomføre aksjonen.

Øystein Kristoffersen i Mandal Dykkerklubb smiler mens han står på kaia og ser på dykkerne gjøre seg klare. Han sier at han heldigvis har lite grunn til bekymring, da han er omgitt av dyktige folk som har god erfaring med denne typen arbeid.

– Rent Hav Agder er et prosjekt vi har drevet med i snart fire år, i forskjellige former. Handelens Miljøfond er alfa og omega for slike organiserte ryddeaksjoner. Vi hadde ikke hatt mulighet til å stille med de midlene som skal til i form av utstyr, drivstoff og alt annet som skal til uten dem.

Dykkerne som deltar i ryddeaksjonen har gjerne god erfaring med samme type arbeid fra før.
Godt lagarbeid kreves for å få søppelet opp av vannet.

Store mål

Dykkerne deles opp i team som får utdelt hvert sitt område. Etter de har dykket ned og lokalisert avfallet på sjøbunnen, fester de det til en såkalt «løfteballong» - en plastbeholder som kan fylles med luft for å få avfallet til å flyte til overflaten.

– Alt avfallet vi henter opp løftes over i containere som blir hentet av det lokale avfallsverket, opplyser Kristoffersen.

Mandal Dykkerklubb har til nå ryddet et betydelig antall havner i Lindesnes kommune, men Kristoffersen sier de fremdeles har en del igjen. Han mener behovet er tilnærmet ubegrenset, ettersom det ikke er mange aktører som kan gjøre det de gjør.

– Målet vårt er å ta opp 30-40 tonn i året, og det ligger vi godt an til å få til!