Tilbake til nyhetsoversikten

Internasjonalt arbeid

Løsninger på plastens miljøproblemer kjenner ingen grenser, på samme måte som vi alle er knyttet sammen gjennom verdenshavene. Internasjonale prosjekter gjør en Innsats for å stanse plastforsøpling og redusere plastbruk i hele verden.


Publisert: 13.juni, 2024
Sist oppdatert: 13.juni, 2024

Hvor stor andel av fondets midler går til internasjonalt arbeid?

Mellom 2018 og 2023 har fondet brukt over 145 millioner kroner av totalt 1,6 milliarder på prosjekter utenfor Norge og Norden. Prosjektene er i all hovedsak i lavinntektsland, i både Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Hvorfor støtter Handelens Miljøfond internasjonale prosjekter?

Handelens Miljøfonds formål om å forebygge og fjerne forsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å nå disse formålene må vi jobbe både i og utenfor Norge. Vi har støttet både norske og utenlandske aktører som jobber for å oppnå formålene våre i land og kontekster de har særlig kompetanse på.

I perioden 2024-2025 prioriterer Handelens Miljøfond internasjonalt å:

  • Aktivt følge forhandlingene og forstå den internasjonale plastavtalen, herunder være en pådriver for oppslutning i næringslivet
  • Spre kunnskap om Handelens Miljøfond som finansieringsmekanisme og modell til etterfølgelse
  • Spre erfaring og kompetanse opparbeidet gjennom HMFs prosjektportefølje fra pågående og avsluttede prosjekter