Rydd Norge Svalbard

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Svalbard.

Bilde av rydding i Bellsund, Svalbard
Foto: Einar Jenssen

Status for Rydd Norge Svalbard

Vi søker ryddeaktører på Svalbard

Rydding på Svalbard er utfordrende. Islagte strender, utfordrende værforhold og vanskelig adkomst i store deler av året samt ferdselsrestriksjoner i vernede områder i hekketiden gir dessuten et kort tidsvindu for rydding, som det er viktig å bruke effektivt.

Se utlysningen her.