Bli med på plastdugnaden!

Utlsysning stengt.
Abonner på vårt nyhetsbrev her for å få varsel om gjenåpningen av utlysningen rett i e-postkassen.


Om utlysningen

Plastdugnaden skal engasjere nye grupper i ryddearbeidet ved å støtte ryddedugnader for barn og ungdom.

Etter utført og rapportert rydding, mottar søker 500 kroner for hver deltaker i alderen 6 til 19 år.

Nøkkelinformasjon om utlysningen

 • Utlyst ramme: 15 millioner kroner
 • Prosjektets varighet: Gjennomføres og rapporteres innen utgangen av 2024
 • Løpende vurdering av søknader etter førstemann til mølla-prinsippet
 • Maksimal søknadssum: 250 000 kroner

Viktige datoer

15. mars

Offentliggjøring

11. april

Utlysning stengt, alle midler delt ut

Svar på søknad

Innsendte søknader vurderes fortløpende

Hva er plastdugnad?

 • En plastdugnad er en ryddeaksjon med flere deltakere, altså planlagt rydding av søppel i nærmiljøet og/eller naturområder. Området som skal ryddes beskrives i søknaden.
 • Ryddingen gjøres av barn og ungdom, men voksne i foreningen må ta ansvar for forsvarlig gjennomføring av dugnaden og at ryddet avfall leveres til godkjent mottak (det er ikke tillatt å bruke kommunale innsamlingspunkter).

 • Vær oppmerksom på at man kan finne farlig avfall som glass og sprøyter. Dette skal ikke ryddes av barn, men en voksen kan legge det i en tom plastflaske med kork.

Trenger du tips til en god gjennomføring, se Hold Norge Rent og Rusken.

Hvem kan søke støtte?

 • Foreninger, f.eks. klubber, lag, korps, drill og kor, som ikke har miljø eller plast som formål, med medlemmer i alderen 6 til 19 år. Skoler kan ikke søke.

 • Hver deltaker i alderen 6 til 19 år som rydder i minst tre timer, kvalifiserer for støtte (tiden kan fordeles over flere dager).

 • Hvert barn/ungdom kan kun få støtte for deltakelse i én ryddedugnad.


Registrering av ryddeaksjoner

Før ryddingen (og før innsending av søknad)

 • Opprett en Gruppebruker på ryddnorge.no

 • Opprett ryddeaksjonen. Se videoen under “Opprette ryddeaksjon” på siden “Slik bruker du Rydde

 • VIKTIG: Aksjonen må merkes med ryddeknaggen “plastdugnadenhmf”, og aksjonskoden skrives inn i søknadsskjemaet.

 • Forventet antall deltakere på dugnaden må spesifiseres i søknadsskjema.

Ta hensyn til det sårbare fuglelivet når ryddeaksjonen planlegges.

Noen steder er det ferdselsforbud i visse perioder. Dette er vanligvis fra 15. april til 15. juli, men det er lokale avvik. Se her for å gjøre deg kjent med restriksjonene.


Etter ryddingen (før rapportering og utbetaling av støtten)

 • Antall barn og ungdom som deltok i dugnaden må dokumenteres med signert navneliste. Vi ønsker også et gruppebilde fra ryddeaksjonen.

 • Avfallet leveres til godkjent mottak. Transport av avfallet dekkes ikke.

 • Avslutt aksjonen: Resultatene fra ryddeaksjonen skal registreres i ryddenorge.no, se videoen under “Registrere funn” på siden “Slik bruker du Rydde”. Detaljert funnregistrering for hele dugnaden/ryddeaksjonen er ikke et krav, men oppfordres til ved mulighet.


Det kan ikke søkes støtte til
 • Tiltak og aktiviteter som er gjennomført før dato for tildeling

 • Tiltak utenfor Norge

Det kan ikke søkes om støtte fra både Plastdugnaden og Mobilisering til frivillig rydding.

Krav for å søke
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Virksomhet og kontaktpersoner må registreres i Handelens Miljøfonds prosjektportal.

 • Søknad må sendes inn gjennom Handelens Miljøfonds prosjektportal.

 • Søknad må skrives på norsk eller engelsk.

 • Eventuelle tidligere inngåtte avtaler med Handelens Miljøfond må være overholdt.

Rapportering og økonomi

Støtte fra Handelens Miljøfond er inkludert eventuelle avgifter, herunder merverdiavgift. Midlene tildeles som en gave. Søknadssum kan ikke overskride kr 250 000.

Søknadsbeløpet skal dekke alle nødvendige utgifter. Endelig tildelt beløp vil justeres etter faktisk antall deltagere på dugnaden, men kan ikke overskride opprinnelig tildelt beløp.


Behandling av søknaden
 • Innsendte søknader behandles, og støtte tildeles, løpende etter førstemann til mølla-prinsippet

 • Søker får svar på søknaden innen 3 uker


Handelens Miljøfond forbeholder seg retten til å prioritere søknadene etter geografisk beliggenhet hvis nødvendig.