Tilbake til nyhetsoversikten

Miljøvern og straffevern i naturlig forening

Marin Omsorg er et straffegjennomføringstiltak som kombinerer straffevern og miljøvern - til glede for både natur og mennesker. Miljøstiftelsen Elv og Hav har fått støtte til et ryddeprosjekt som gir mennesker i utfordrende livssituasjoner muligheten til å oppleve naturen, samtidig som de utfører en viktig samfunnsoppgave.

Publisert: 30.mai, 2024
Sist oppdatert: 30.mai, 2024

Populært tiltak

– Dette skal være mer en berikelse enn en straff - og det ser vi at det er på trivselen til folk som er her, og på hvor mange som ønsker å være med.

Prosjektleder Are S. Grønsund fra Miljøstiftelsen Elv og Hav tar jevnlig med seg personer med mindre forseelser ut på ryddeaksjoner. Gruppen består av to til tre arbeidsledere med lang erfaring innen marin forsøpling og ferdsel i sårbare områder, mens resten av ryddemannskapet er mennesker med straffegjennomføring under Kriminalomsorgen.

Arbeidet de gjør for naturen er viktig, men Grønsund er tydelig på at betydningen det har for menneskene som deltar, er en vesentlig del av prosjektet.

– Vi synes det er viktig at deltakerne får muligheten til å se på fremtiden som noe lyst, forteller han.

Gode samarbeidspartnere

Marin Omsorg er et spleiselag mellom Handelens Miljøfond, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen. Høsten 2021 ble konseptet Marin Omsorg adoptert av Blå Kors Kristiansand, og har siden etablert et godt kontaktnett i kommunens ulike virksomheter - fra miljøvernrådgivere, NAV og renovasjonstjenesten.

Generelt spiller samarbeid på tvers av ulike aktører en viktig rolle i prosjektet. Prosjektleder Grønsund mener sammenfallende interesser gjør Marin Omsorg til en unik mulighet når det kommer til å ha mange hender i arbeid under gjennomføringen av større ryddeprosjekter.

Prosjektleder Are S. Grønsund. Foto: Klaus Rødahl

Utgjør en forskjell

Sammensetningen av miljøvern og menneskevern står i sentrum i Marin Omsorgs målsettinger. Samtidig som de ønsker å redusere forsøpling i marine områder i størst mulig målestokk, er det også et mål at prosjektet skal gi rom for individuell mestring og positiv identitetsfølelse for mennesker som opplever utenforskap.

Kystrenovatør i Miljøstiftelsen Elv og Hav, Nils Bergstrøm, mener dette er veien å gå når det gjelder samfunnsoppgaver som straff.

– Opplegget er fantastisk og ganske unikt. Det er i høyeste grad en samfunnstjeneste, men det handler om det menneskelige også. Det gjør noe for folk, kanskje spesielt de yngre.