Plastsimulator

Plastsimulator er et verktøy som gjør det mulig å forstå de økonomiske, miljømessige og sosiale implikasjonene av ulike plastscenarier i Norge. Ved å flytte 18 viktige variabler kan man lage sitt eget tilpassede scenario og utforske effektene ved ulike handlinger.