Om fondets midler

Fondet har siden oppstarten i 2018 hatt 2,4 milliarder i medlemsinntekter, og brukt 1,6 milliarder på formålet.

Publisert: 12.juni, 2024
Sist oppdatert: 14.juni, 2024

Selv om bruken av plastbæreposer er redusert, har miljøfondet hatt økende inntekter. Dette kommer av at kontigenten per pose har økt fra 50 øre i 2020, til 3 kr i 2024. Dette har gjort det mulig å bidra stadig mer til miljøprosjekter knyttet til fondets formål. Fondet hadde i 2023 en formålsprosent på 98,1%.

Medlemsinntekter
Medlemsinntekter 2018-2023
Formålskostnader 2018-2023