Prosjektliste

Filtrering

Antall prosjekter: 92

Viser 1-15 av 92.

Prosjektnavn Tilskuddsmottaker Region Årstall Formål Prosjektbeskrivelse
Midler til forskning og innovasjon knyttet til plast, miljø og samfunn (2022)
Norges Forskningsråd
Norge
2022
Øke ressurseffektivitet

Midlene går til Forskningsrådets forsknings- og innovasjonssatsning innenfor plast, miljø og...

Midlene går til Forskningsrådets forsknings- og innovasjonssatsning innenfor plast, miljø og samfunn. Formålet med prosjektet er å fremme forskning og kunnskapsoppbygning innenfor plast, miljø og samfunn.

Sirkulær plast
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Norge
2022
Øke ressurseffektivitet

Aktiv tilrettelegging og organisert samhandling med masterstudenter ved NTNU over en periode på 4...

Aktiv tilrettelegging og organisert samhandling med masterstudenter ved NTNU over en periode på 4 år skal tilføre HMF sine medlemmer, norsk næringsliv og offentlige aktører oppdatert kunnskap om sirkulær plastøkonomi og gi tilgang til kompetente kandidater for ansettelse.

Sirkulær- og miljøeffekter for oppdrettsnøter
SINTEF MANUFACTURING AS
Trøndelag
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet skal undersøke og sammenligne miljøpåvirkning og sirkularitetspotensial for...

Prosjektet skal undersøke og sammenligne miljøpåvirkning og sirkularitetspotensial for avhendingsløninger for oppdrettsnøter. Hvilken avhendingsløsning har lavest klimapåvirkning, og hvordan unngår vi å sirkulere miljøavgiftene fra impregneringen på nøtene?

Environmental impact of different types of circularity
NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
Viken
2022
Øke ressurseffektivitet

This study aims to analyse the system dynamics and environmental impact of different circular...

This study aims to analyse the system dynamics and environmental impact of different circular systems for two product types: a short-lived product (e.g. packaging) and a long-lived product (e.g. garden furniture).

Kunnskapsprosjekt – separat innsamling av tekstiler
NF&TA AS
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet skal: 1: etablere et godt faglig beslutningsgrunnlag for utviklingen av løsninger for...

Prosjektet skal: 1: etablere et godt faglig beslutningsgrunnlag for utviklingen av løsninger for innsamling av tekstil fra husholdninger med tilhørende verktøykasse for kommunikasjon. 2: øke kunnskapen om plast i tekstilstrømmer og bygge videre på analyser fra Wasted Textiles.

WingBeam Demonstrasjonshall bygget med søyler og bjelker fra utrangerte vindmølleblad
WINGBEAM AS
Viken
2022
Øke ressurseffektivitet

WingBeam skal utvikle og levere nødvendige søyler, dragere, knutepunkter og andre relevante...

WingBeam skal utvikle og levere nødvendige søyler, dragere, knutepunkter og andre relevante komponenneter med utgangspunkt i brukte vindmøllevinger.

GJENTA(U)
CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS
Trøndelag
2022
Øke ressurseffektivitet

COAS vil sammen med Sinkaberg Hansen og Scale AQ utforske muligheten for å gjenbruke tau fra...

COAS vil sammen med Sinkaberg Hansen og Scale AQ utforske muligheten for å gjenbruke tau fra havbruksnæringa. COAS mottok i 2021 2500 tonn tau, noe av dette ser ut som nytt tau. Prosjektet ønsker å utrede muligheten for å etablere en prosess for å kunne gjenbruke tau.

Takeaway uten throw-away som kantineløsning - veien til en sirkulær kantinedrift
GRIN AS
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Implementering av gjenbruksemballasje for take away i Regjeringskvartalet i Oslo, slik at en kan...

Implementering av gjenbruksemballasje for take away i Regjeringskvartalet i Oslo, slik at en kan gå fra engangsemballasje til gjenbrukbar matemballasje i plast ved bruk av sirkulærteknologi.

Erstatte engangssjømatkasser i EPS med ombrukskasser i plast etter mønster av dagligvarebransjen.
NOPLA AS
Trøndelag
2022
Øke ressurseffektivitet

RTI Sea er en komplett produkt- og logistikkløsning for sjømatindustrien med 100% resirkulerbar...

RTI Sea er en komplett produkt- og logistikkløsning for sjømatindustrien med 100% resirkulerbar ombrukskasse i plast (PP) styrt gjennom et automatisert ERP system. Denne løsningen har potensial til å redusere sjømatnæringens klimaavtrykk med ca 250 000 - 355 000 tonn CO2 ekv. p.a.

Løsningsrom for sirkulære blokkeringer
DEN NORSKE EMBALLASJEFORENING
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet skal utvikle en omforent 5-10 årig plan for å løse prioriterte blokkeringer for...

Prosjektet skal utvikle en omforent 5-10 årig plan for å løse prioriterte blokkeringer for sirkulær plastemballasje. Arbeidet tar utgangspunkt i Handelens Miljøfonds ni tiltak for plastøkonomi, CPCs ni løsningsrom og "Veikartet for sirkulær plastemballasje". Formålet er å redusere mengde ny plast på markedet.

Increased availability of high quality plastic with 50–70% recycled material
INEOS Bamble AS
Norge
2022
Øke ressurseffektivitet

Ineos Bambles "Green Compounding" -prosjekt tar sikte på å utvikle bruk av resirkulert plast fra...

Ineos Bambles "Green Compounding" -prosjekt tar sikte på å utvikle bruk av resirkulert plast fra norske kilder. I "Green Compounding" -prosjektet er den dristige ambisjonen et minimum av å nå 50 prosent norsk råstoff, og arbeidet vil også være mot med Sverige og Danmark for råstoff. Dette er en strategisk pris som vil være et viktig skritt mot en sirkulær norsk plastøkonomi.

Utredning av PET og rPET emballasje i Norge for økt materialgjenvinning
DEN NORSKE EMBALLASJEFORENING
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Forumet ønsker å kartlegge mengdene av PET og rPET på markedet, og mulighetsrommet for økt...

Forumet ønsker å kartlegge mengdene av PET og rPET på markedet, og mulighetsrommet for økt materialgjenvinning av PET. I tillegg til kartleggingen, er det behov for å beskrive konkrete tekniske og kvalitetsrelaterte utfordringer som hindrer økt materialgjenvinning.

ReKlapp: En lekker, pantbar, plassbesparende barnestol av resirkulert (post-industrielt) plastavfall
KAOS NORGE AS
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

KAOS Norge AS skal utvikle ReKlapp, en lekker barnestol for hele barndommen utviklet av...

KAOS Norge AS skal utvikle ReKlapp, en lekker barnestol for hele barndommen utviklet av resirkulert plast. ReKlapp blir verdens mest miljøvennlige barnestol, pantbar, med egen sirkulær økonomi. En veiviser og bjellesau som vil gi store ringvirkninger for barneutstyrs-industrien.

Bruk av resirkulert plast fra rør/merder til produksjon av gulv- og grunnmursmembraner
ISOLA AS
Vestfold og Telemark
2022
Øke ressurseffektivitet

Produkter produsert med råvarer fra Oceanize viser lovende egenskaper, men lav...

Produkter produsert med råvarer fra Oceanize viser lovende egenskaper, men lav produksjonshastighet. Isola vil utvikle råvaren/produksjonen for kommersialisering av resirkulerte produkter.

Resirkulering av snurrevadtau
CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS
Trøndelag
2022
Øke ressurseffektivitet

Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av snurrevad. Snurrevad er et...

Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av snurrevad. Snurrevad er et mye brukt fiskeriredskap i Norge, men på grunn av sitt komplekse produktdesign finnes ingen bærekraftige avfallsløsninger for produktet i dag. Prosjektet skal løse denne utfordringen

1 2 3 4 5 6 7

Vil du søke om støtte til ditt miljøprosjekt?

Vi lyser årlig ut midler til ulike miljøtiltak knyttet til plast. Les mer om når neste mulighet for å søke om støtte her!