Follow the money

Vi er helt åpne om hvorfor kontingenten på plastposer øker, hvem som har bestemt at det skal være sånn og hva pengene går til.

Cecilie Lind, Daglig Leder

Du er her fordi du lurer på hvor pengene du bruker på plastposer, ender opp. Det er bra, for her får du svar på spørsmålene dine.

Det meste av pengene havner hos Handelens Miljøfond

Mange butikker og kjeder i Norge er medlem i Handelens Miljøfond og betaler en kontingent på plastposer til fondet.

Fra 1. mai er kontingenten på 3 kr, så for hver plastpose du kjøper hos ett av medlemmene, går det nå 3 kroner til Handelens Miljøfond.

Det er ingen statlig avgift på plastposer i Norge. Økt kontingent går altså ikke til staten, men til Handelens Miljøfond. Medlemmene i Handelens Miljøfond må betale moms på kontingenten.

Hvis du betaler 5,50 for posen hos et av Handelens Miljøfond medlemmer blir regnestykket slik:

  • 3 kr i kontingent til Handelens Miljøfond som bruker pengene på plastprosjekter
  • 0,75 kr i moms til staten
  • 1,75 kr til butikken som dekker innkjøp, transport, lager og eventuell fortjeneste

Hva er Handelens Miljøfond?

Handelens Miljøfond er en frivillig medlemsforening for alle som selger plastposer i Norge. En stor del av handelen i Norge er medlemmer i fondet fordi de vil redusere forbruket av plastposer og samtidig bidra til å løse plastproblemer.

Se våre medlemmer her


Dette bruker vi pengene på

Alle pengene fondet får inn brukes til å løse plastens miljøproblemer.

Små og store lag, foreninger og bedrifter som jobber med å løse plastproblemer, kan søke fondet om støtte til sitt plastprosjekt.

Fondet betaler også for rydding av ulike typer plast i naturen. Fondet har støttet over 1400 prosjekter over hele landet.

De fleste i Norge bor derfor i en kommune der et idrettslag, en forening eller en lokal bedrift har fått støtte til sitt plastprosjekt eller fondet har betalt for rydding av plast i naturen. Slik går plastposekronene tilbake til samfunnet og bidrar til et bedre miljø og en renere natur.

  • Handelens Miljøfond bruker ikke penger på andre formål enn plast og miljø
  • Handelens Miljøfond kan ikke utbetale overskudd til medlemmene

Handelen Miljøfond støtter prosjekter som

  • Reduserer bruken av plast, for eksempel tynnere plast i matvareemballasje
  • Sørge for at flere plastprodukter blir brukt om igjen
  • For eksempel fiskekasser eller poser du kan sende pakker
  • Gjør at mer plast blir resirkulert. For eksempel ved at det brukes resirkulert plast i kloakkrør eller møbler

Hvis du følger Handelens Miljøfond på Facebook eller Instagram får du mer informasjon om prosjektene de støtter.

Hva er vitsen med å redusere bruken av plastposer i Norge?

Norge redusere forbruket av plastposer fordi det er et krav fra EU som Norge må følge.

I tillegg bør Norge redusere forbruket av plastposer fordi vi bruker unødvendig mange plastposer, faktisk så mange som 575 millioner poser i 2023. Det er ikke bra for miljøet.

Hva skal jeg bruke i stedet for plastbæreposer?

Miljøregnskap viser at det beste for miljøet er å bruke ting om igjen. Derfor anbefaler vi at du bruker et handlenett av polyester eller nylon som du får kjøpt der du handler til vanlig. Det er også helt supert å bruke en sekk eller veske som du har fra før.

Til avfallet ditt anbefaler vi at du bruker avfallposer på rull, de er tynnere, så da bruker du ikke like mye plast som før. Posene på rull passer ofte også bedre i beholderen i kjøkkenbenken din.


Er det virkelig nødvendig å gjøre plastposene dyrere?

Både handlenett som du bruker om og om igjen og avfallposer på rull er billigere å bruke enn plastbæreposer, så heldigvis sparer du penger på å gjøre det som er best for miljøet.


Hvem jobber i Handelens Miljøfond?

Det jobber 15 personer Handelens Miljøfond.

De har som jobb å finne de beste plastprosjektene å gi støtte til og sørge for at pengene som deles ut blir brukt slik de skal. Du kan se en oversikt over våre ansatte her