Slik reduserer du forsøpling fra fiskefartøy


Jobber du på havet og vil gjøre mer for å ta vare på det? Her er ti gode råd til å redusere forsøpling fra fiskefartøy.

1. Unngå avkapp på dekk

Mange lar avkapp ta en omtur via dekk før det kostes opp. Dette innebærer økt risiko for forsøpling. Gjør heller slik:

2. Putt avkapp i en godt sikret avfallsbeholder

Ta i bruk en rekekurv eller striesekk, ha den tilgjengelig på dekk og putt avkappet rett i sekken. Fest sekken godt fast så vind og vær ikke tar den med seg, og ha gjerne små hull i bunn for god drenering.

3. Vit hva som blir med ut så dere får det med hjem.

Få på plass et godt system for å holde oversikt, og minimer lekkasjene, også av avkappet.

4. Bruk utstyr av god kvalitet

Kjøp utstyr som er ment for å vare. Ikke bare reduserer du slitasje og lekkasje av mikroplast til havet, du sparer også penger på sikt.

5. Sikre redskaper og utstyr godt

Både ombord, men også der du går i land.

6. Gå foran som et godt eksempel

Gjennom det du gjør skapes økt bevissthet om problemstillingen med plast i havet, og gode holdninger, både blant mannskapet på din egen og på andres båter.

7. Om mulig, vend deg bort fra notlinet når du skal kappe

Ellers forsvinner det fort overbord. .

8. Reparer det dere kan på land

Uansett hvor gode rutiner dere har, innebærer reparasjon av utstyr på dekk en forsøplingsrisiko. Om mulig, vent til dere er på land med å reparere.

9. Reduser mengden plast dere tar med ut

Jobb aktivt for å redusere mengden plast dere tar med ut, slik at dere har mindre plast å tenke på ute på sjøen. Kjøp for eksempel større beholdere av sjampo og liknende, så blir det færre enheter med ut

10. Ta i bruk beste praksis

Denne listen er et godt utgangspunkt, men lær gjerne også av andre som har gjort gode ting, som rederiet Hermes, som du kan lese om her.