2019-10-15

10 millioner til teknologi og innovasjon

Fra 15. oktober til 1. desember 2019 lyste Handelens Miljøfond ut 10 millioner kroner til teknologi- og innovasjon. Utlysningen rettet seg mot norske aktører som benytter innovasjon og teknologi til å lage pilot eller ferdig produkt som vil bidra til å oppfylle ett eller flere av fondets hovedformål. Neste utlysning og mulighet for å søke om støtte vil være høsten 2020. 

Utlysningen
Utlysningen på 10 millioner kroner var fondets første rettede arbeid for å engasjere teknologi- og innovasjonsmiljøet i miljøarbeid innen plast. Handelens Miljøfond er særlig interessert i innovasjons- og teknologiprosjekter med høy innovasjonsgrad og en konkret og tydelig plan for realisering av innovasjonen, samt praktiske og teknologiske løsninger.

- Teknologi og innovasjon er viktig for å løse plastproblemet. Vi ønsker å være en pådriver til at flere ingeniører, gründere og teknologi- og innovasjonsmiljøer engasjerer seg i arbeidet med å løse miljøproblemer knyttet til plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Søknadsprosessen
Handelens Miljøfonds hovedformål er å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Prosjekter som oppfyller ett eller flere av disse tre hovedformålene vil ha mulighet til å få støtte.

Søknadene som har kommet inn vil først gjennomgås administrativt av Handelens Miljøfond, deretter vurderes av et uavhengig, eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Søknadsperioden var fra 15. oktober til 1. desember 2019. Tildelinger annonseres i slutten av januar 2020. 

Neste utlysning og mulighet for å søke om støtte vil være høsten 2020.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med analytiker Sjur Kvifte Nesheim (+47 977 93 676).