2019-10-15

10 millioner til teknologi og innovasjon

Handelens Miljøfond lyser ut 10 millioner kroner til teknologi- og innovasjon. Utlysningen retter seg mot norske aktører som benytter innovasjon og teknologi til å lage pilot eller ferdig produkt som vil bidra til å oppfylle ett eller flere av fondets hovedformål. Fra og med 15. oktober kan aktører søke om støtte.

- Teknologi og innovasjon er viktig for å løse plastproblemet. Vi ønsker å være en pådriver til at flere ingeniører, gründere og teknologi- og innovasjonsmiljøer engasjerer seg i arbeidet med å løse miljøproblemer knyttet til plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Dette ser Handelens Miljøfond etter
Fra og med 15. oktober til 1. desember 2019 kan alle som engasjerer seg innen teknologi og innovasjon søke om støtte. Utlysningen retter seg særlig mot norske aktører som skal skape pilot eller ferdig produkt som vil bidra til fondets tre hovedformål: redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Det kan være eksisterende teknologi som benyttes i nye markeder, eller helt ny teknologi. Beløpet som tildeles hvert prosjekt vil ligge mellom 500 000 - 2,5 millioner kroner, og vil gjelde for prosjekter som ferdigstilles innen 3 år.

- Vi er opptatt av å støtte prosjekter som gir stor miljøeffekt og ser frem til gode søknader, avslutter Hansson.

For å kunne søke om støtte må aktørene ha et organisasjonsnummer. Handelens Miljøfond vil være særlig interessert i innovasjons- og teknologiprosjekter med høy innovasjonsgrad og en konkret og tydelig plan for realisering av innovasjonen, samt praktiske og teknologiske løsninger. Det verdsettes konkrete og detaljerte planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og gjennomføring. 

Søknadsprosessen
Søknader vil først gjennomgås administrativt av Handelens Miljøfond, deretter vurderes av et uavhengig, eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Søknadsperioden er fra og med 15. oktober til 1. desember. Tildelinger annonseres i slutten av januar 2020. 

Vil du søke? KLIKK HER for å åpne søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. desember. Vi ser frem til din søknad!

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med analytiker Sjur Kvifte Nesheim (+47 977 93 676).