2019-10-15

20 millioner til plastarbeid i utlandet

Fra 15. oktober til 1. desember 2019 lyste Handelens Miljøfond ut 20 millioner kroner til forebygging og opprydding av plastforsøpling i utlandet. Utlysningens prioritet var land med store plastproblemer og små ressurser. Neste utlysning og mulighet for å søke om støtte vil være høsten 2020. 

Prioritet: Store plastproblemer og små ressurser
Fra 15. oktober til 1. desember 2019 kunne norske og utenlandske aktører søke støtte til internasjonale prosjekter. Utlysningen omfattet blant annet søkere som utvikler metoder og teknologi som kan bygge fungerende prosesser og verdikjeder som kan oppskaleres og spres til flere brukere. Handelens Miljøfond prioriterer særlig aktører som arbeider med forebygging og opprydding av plastforsøpling i land med store plastproblemer og små ressurser. 

- Vårt mandat er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Da må vi investere i tiltak i land hvor problemer og behov er størst, sier daglig leder i fondet Rasmus Hansson. 

Søknadsprosessen
Beløpet som tildeles hvert prosjekt vil vanligvis ligge mellom 1 og 2,5 millioner kroner. Søknader gjennomgås administrativt av Handelens Miljøfond og vurderes deretter av et eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Prosjekter som får støtte vil få solid oppfølging av Handelens Miljøfonds fagavdeling. Tildelinger annonseres i slutten av januar 2020. 

Neste utlysning og mulighet for å søke om støtte vil være høsten 2020.