2020-05-18

500 000 kr til jobber innen plast og miljø på Svalbard

Handelens Miljøfond framskynder nå utlysning av 500 000 kroner for å bidra til å sikre eller skape arbeidsplasser som fjerner plastforsøpling og gjør plastbruken mer effektiv på Svalbard.

Koronapandemien har ført til den største arbeidsledigheten i Norge siden 1930-årene. Alle deler av samfunnet gjør nå en stor innsats for å få oss gjennom krisen.

Handelens Miljøfond bidrar i første omgang med en framskyndet utlysning spesielt rettet mot å skape jobber. Til høsten lyser fondet ut nye 80 millioner. I denne unntakstilstanden er det viktigere enn noen gang å investere i miljøvern og grønne jobber, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

Det er totalt 13 millioner kroner som tildeles over hele landet, og beløpet som tildeles hver aktør er 500 000 kr. Svalbard er sikret en slik tildeling. Fra og med 19. mai til 01. juni 2020 kan bedrifter eller startups som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt på Svalbard, søke om tilskudd. Målet er å bidra til å skape, eller sikre arbeidsplasser, og det vil være mulig å søke om midler både til oppstart, samt tilpasse eksisterende virksomhet til disse plast- og miljøområdene. Tilskuddet fra Handelens Miljøfond kan også inngå som delfinansiering av tiltak.

Dette må søkeren blant annet oppfylle:

  • bidra til å redusere plastforsøpling og/eller bidra til mer effektiv bruk og håndtering av plast, f.eks gjenvinning
  • ha et organisasjonsnummer
  • sende elektronisk søknad innen fristen 01. juni 2020
  • ha en klar ide og beskrive hvordan midlene skal brukes
  • beskrive i en enkel forretningsplan hvordan tilskuddet vil føre til varige arbeidsplasser
  • tydelige og realistiske budsjetter

Søknadsprosessen 
Søknadsperioden er fra og med 19. mai til og med 01. juni 2020. Alle som søker innen tidsfristen vil bli vurdert, og Handelens Miljøfond vil tilstrebe at søkere skal få svar innen 10. juni. 

Søknader sendes elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet. Søknader sendt på andre måter vil ikke bli vurdert. 

Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Tildelinger annonseres i juni 2020.

Spørsmål om søknaden? Ta gjerne kontakt med Prosjektforvalter i Handelens Miljøfond, Terje Eckhoff, tlf 41412982, mail: terje@handelensmiljofond.no