2019-12-20

Oversikt tildelinger Åpen Utlysning 2019

Under følger oversikten over de som nå får støtte fra Handelens Miljøfond. I tillegg til disse vil enkelte andre søkere bli fulgt opp direkte.