Norsk / English

Om Handelens Miljøfond

Vi er Norges største private miljøfond, og handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Vi er også Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv.

Vi støtter miljøtiltak knyttet til plast, og visjonen vår er plast i kretsløp – ikke i naturen.

Coastal cleanup
©Miljøagentene

Hvor midlene kommer fra

Handelens Miljøfonds midler kommer fra medlemmene som betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge. Alle butikker, kjeder og grossister som omsetter plastbæreposer kan bli medlem i Handelens Miljøfond.

Hva midlene går til

Midlene som Handelens Miljøfond får inn er øremerket miljøtiltak som oppfyller ett eller flere av våre tre hovedformål:

Redusere plastforsøpling

Tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også internasjonalt

Øke plastgjenvinning

Tiltak som bidrar til økt gjenvinning og ombruk av plast

Redusere forbruk av plastbæreposer

Tiltak som bidrar til at folk bruker færre plastbæreposer

Historien

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, og ble etablert som et alternativ til en statlig avgift i forbindelse med EUs plastbæreposedirektiv. Direktivet krever at landene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastbæreposer over disk. Norge valgte det siste. Handelen og Klima- og miljødepartementet kom frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for at det tas betalt for plastbæreposene. Næringslivet, herunder Virke Handel, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, etablerte Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.

I dag er vi mye mer enn Norges verktøy for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfond får inn mange millioner kroner i året, som ikke er bundet av offentlige regelverk eller byråkratiske prosesser. Vi kan derfor handle raskt og ta risiko for å oppnå resultater. Dette gjør at våre midler er dobbelt slagkraftige, og at vi kan oppfylle vår visjon om en vesentlig og varig forskjell for miljøet.

Klima- og Miljødepartementet om Handelens Miljøfond

I brev av 9.12.19 til EFTAs overvåkingsorgan ESA om Norges oppfølging av EUs plastbæreposedirektiv omtaler Klima- og Miljødepartementet Handelens Miljøfond slik:

"In 2017, the largest actors in the Norwegian grocery, retail and trade sectors agreed to meet the national obligations in the directive through the establishment of the Norwegian Retailers' Environment Fund (Handelens Miljøfond) owned and operated by the relevant private actors. Members of the fund are required to place a fee on all plastic carrier bags they sell. The fund finances both national and international initiatives aimed at reducing and preventing plastic pollution e.g. through clean-up projects and support for technology and innovation. The fund's stated goals are threefold: 1) Prevent and clean up plastic pollution, not least in relation to marine littering 2) Reduce the use of plastic carrier bags 3) Increase resource efficiency by supporting measures to increase plastic recycling. By 2018, the majority of actors in the grocery, retail and trade sectors were already part of the fund, and 80-90pct. of all plastic carrier bags sold in Non/vay were subject to this fee through the fund. It is therefore the Norwegian Government's View that this financial mechanism serves as a sufficiently effective measure to meet the national obligations in the directive."

Dette er Handelens Miljøfond!

Vi som jobber her


Eirik Oland

Fungerende daglig leder


Sjur Kvifte Nesheim

Analytiker miljø og samfunn

Mari Nordstrøm

Medlems- og kommunikasjonssjef


Truls Hoel

Økonomisjef

Terje Eckhoff

Prosjektforvalter

Mari Kristin Martinsen

Rådgiver miljø og samfunn

Anja Stokkan

Prosjektforvalter

Hanne Hjelmungen Lorvik

Kommunikasjonsrådgiver

Lars Brede Johansen

Fungerende fagsjef

Belawal Khan

Prosjektforvalter

Borghild Storaas

Rådgiver økonomi- og virksomhetsstyring

Therese Fosholt Moe

Prosjektforvalter økosystemer

Styret i Handelens Miljøfond

Få siste plast- og miljønytt rett i innboksen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om fremgangen vi gjør for å løse plastens miljøproblemer.