Dette er våre eksterne eksperter

Handelens Miljøfond får hjelp av eksterne eksperter til å velge de beste plastprosjektene. Her finner du oversikten over medlemmene i Handelens Miljøfonds fagutvalg.

Handelens Miljøfond bruker et fagutvalg med eksterne eksperter i vurdering av søknader for å styrke beslutningene om tildeling av midler. I jakten på eksperter har det vært viktig at personene stiller med spesialkompetanse som utfyller kompetansen fondet selv sitter på.

Medlemmer av Handelens Miljøfonds fagutvalg vil kunne hankes inn når det dukker opp en søknad innenfor deres ekspertisefelt eller om det gjennomføres en utlysning som omhandler deres fagfelt. Dersom de eksterne ekspertene selv ønsker å søke om midler vil det være en annen ekspert som vurderer deres prosjekt.

Dette er medlemmene i Handelens Miljøfonds fagutvalg:

Thor Kamfjord

Norner

Cecilia Askham

NORSUS

Stein Dietrichson

DD Consult AS

Brita Staal

Smart Innovation

Marianne Olsen

Norsk Institutt for Vannforskning

Clever Mafuta

GRID-Arendal

Kjersti Eline T. Busch

SALT Lofoten

Linnéa Elisabeth Vågen Svensson

Selvstendig næringsdrivende

Carl Höjman

SALT Lofoten

Johannes Daae

Grønt Punkt Norge og OsloMet

Marte Haave

SALT Lofoten

Alf Ring Kleiven

Havforskningsinstituttet

Isabel Richter

NTNU

Audun Aasen

Sollerudstranda skole

Kathrine Idås

Kystverket

Siw Fredriksen

Norner

Henrik Lystad

Norwaste

Kay Riksfjord

Revac

Lorelou Desjardins

Forbrukerrådet

Gustav. A. Karlsen

Norsk Landbruksrådgiving

Sveinar Kildal

Norscan

Bente Flygansvær

Handelshøyskolen BI

Jannike Falk-Andersson

NIVA

Espen Ommundsen

Norner

Benedicte Skjerve Jørgensen

TOMRA Collection

Vilde Kloster Snekkevik

NIVA

Andrea Rishatt

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Nina Jensen

REV Ocean

Aleksandra Stasiak

Selvstendig næringsdrivende

Petter Gulli

12YEARS

Frode Syversen

Mepex

Kjersti Kviseth

2025design

Bjørn Aas

COWI

Simen Knudsen

Nordic Ocean Watch og Æra Strategic Innovation

Per Jørgen Johannessen

Ragn-Sells

Malene Eldegard Leirpoll

Vill Energi