Finn løsninger for å gjøre plasten sirkulær - søk støtte!

Har bedriften utfordringer med å gjøre plasten sirkulær? Finn en forsker å utforske løsninger sammen med, og søk midler til prosjektet via Norges Forskningsråd.

Et stort gjentakende problem i næringslivet er å få plasten som settes på markedet til å bli sirkulær - altså til å gjenvinnes, omskapes og brukes til nye produkter istedenfor å gå til forbrenning. Er du en av dem som står overfor denne problemstillingen og ønsker å gjøre noe med det?

Det er et stort behov for å øke kunnskapen om plast og miljø, slik at vi kan gjøre plasten mer sirkulær. Både forskere og næringsliv spiller en viktig rolle i å bygge kunnskap, og bør finne sammen for å utforske mulige løsninger. Handelens Miljøfond bidrar derfor med opp til 20 millioner til forskningsprosjekter knyttet til plast via Forskningsrådets utlysning for sirkulærøkonomi.

Hvor mye kan man søke om?

Norges Forskningsråd lyser ut 70 millioner til samarbeidsprosjekter for sirkulær økonomi, og Handelens Miljøfond bidrar med opp til 20 millioner kroner til denne utlysningen. Midlene fra Handelens Miljøfond er øremerket prosjekter som omhandler plast.

Hvem kan søke?

Det er en forutsetning at aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og næringsliv søker sammen med en godkjent forskningsinstitusjon. Forskningsinstitusjonen må fungere som prosjektleder for prosjektet.

Her finner du mer informasjon om søknaden.

Slik søker du

  1. Finn en relevant forsker for ditt prosjekt. Her finner du oversikt over godkjente forskningsinstitusjoner.
  2. Lenke til søknadsskjema tilgjengeliggjøres her 16. desember 2020
  3. Følg videre instruksjoner på Norges Forskningsråds nettsider.

Søknadsfrist

17. februar 2021

Webinar

Forskningsrådet arrangerer 25. november et webinar der de informerer om sirkulærøkonomiutlysningen, her kan du melde deg på.

Vi ser frem til å bidra til ditt prosjekt!