Frivillig rydding og forebyggende tiltak 2022

Plastforsøpling er et enormt problem, også her i Norge. Plast på avveie har store konsekvenser for natur og miljø, og opprydding er nødvendig for å løse Norges plastproblem. I denne utlysningen ser vi etter prosjekter som bidrar til å rydde opp plasten som allerede har havnet på avveie, og tiltak som forhindrer at plast fortsetter å havne i naturen.

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som innebærer:

Frivillig rydding av plastforsøpling

 • Mindre og/eller lokale ryddetiltak
 • Motivasjonsmidler i forbindelse med ryddeaktiviteter, for eksempel mat og symbolsk godtgjørelse til skoleklasser og lignende
 • Organisering av ryddeaksjoner med et tydelig sosialt aspekt: for eksempel kompensasjon og/eller lønn til ryddere som er engasjert som en del av et rehabiliteringsprogram
 • Organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner, inkl:
  • Administrasjon: Selv om ryddearbeidet i frivillig rydding er ulønnet, krever frivillig arbeid i noen tilfeller organisering og mobilisering som kan være lønnet, for eksempel i regi av natur- og miljøorganisasjoner
  • Ryddeutstyr
  • Transport av ryddere
  • Transport og håndtering av avfall, i de tilfeller der avfallsselskapet ikke dekker dette

Forebyggende tiltak

 • Arrangementer, kulturprosjekter og holdningskampanjer som bidrar til mindre plastforsøpling og redusert bruk av plast.
 • Tiltak som bidrar til redusert bruk av plastbæreposer gjennom kampanjer og forebyggende tiltak.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Profesjonelle ryddeaksjoner der mannskap eller ryddere lønnes for arbeidet faller ikke inn under denne utlysningen. Dette inkluderer innhenting av vrakbåter, rydding av kaianlegg og rydding under vann langs havner.
 • Det kan ikke søkes støtte til aktiviteter som dekkes av refusjonsordningen til Hold Norge Rent.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut til dette utlysningstema.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Frivillig rydding og forebyggende tiltak

 • Maksimal søknadssum for denne utlysningen er 500 000 kroner
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 1 år

Se også generelle søknadskrav her.

Viktige datoer

 • Juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 11. september kl 13.00 (CEST): Frist for å sende inn søknad
 • Søkere får svar i løpet av oktober 2022