Søknadsveiledning for idrettslag og foreninger

Handelens Miljøfond oppfordrer idrettslag og foreninger til å søke om å rydde i sitt nærmiljø som en alternativ dugnadsform til lodd- og artikkelsalg. Ved å ha ryddedugnad får man både en forståelse av forsøplingens påvirkning, og gjør en reell positiv forskjell i sitt nærmiljø - uten å bidra til økt overforbruk av sokker/mikrofiberkluter og økonomisk belastning på husholdningene.

Under har vi laget en oversikt over vanlige spørsmål og informasjon som forventes å være inkludert i søknaden.

Hvem kan søke om støtte?

Alle som har et registrert organisasjonsnummer (i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt) kan søke.

Hvor kan vi rydde?

Dere velger selv hvor dere skal rydde. For å finne ut av hvor din organisasjon kan gjøre en innsats, anbefaler vi å gå inn på nettstedet Rydde eller i appen Rydde. Dersom et område har blitt ryddet i sin helhet nylig, oppfordres man til å rydde et annet sted.

Hvor mange må vi være?

Det er ingen krav om hvor mange som må være med på ryddeaksjonen. Jo flere dere er, jo større sum kan dere søke om, opp til et øvre tak på kr 500.000,-.

Hvor mye kan vi søke om?

Dere kan søke maksimalt 1000 kr for 3-4 timer rydding for en voksen og et barn som rydder i par.

Dere velger selv om dere ønsker å sette av en eller flere dager for ryddingen.

Det oppfordres til å gjøre ryddingen til en sosial dugnad med felles oppstart og avslutning.

Fordeling av innvilgede midler på rydderes lag/avdelinger kan gjøres i etterkant av rydding basert på innsats/antall. Det forventes at dette fremgår i sluttrapporteringen av prosjektet.

Dere kan i tillegg søke om støtte til utgifter som mat og drikke, transport og lignende for dugnaden.

Hva trenger vi av utstyr?

Alt dere trenger av utstyr til selve ryddingen kan dere søke om å få fra Hold Norge Rent.

Hva kreves det ellers av oss?

Last ned en sjekkliste for organiseringen av ryddeaksjonen her.