Økt bruk av resirkulert plast 2022

En flaskehals i overgangen til en sirkulær plastøkonomi er bruk av resirkulert plast. I dag brukes altfor lite resirkulert plast, mye på grunn av utfordringer med kvalitet, stabile leveranser og pris. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å støtte og sette fart i prosjekter som bidrar til å øke bruken av resirkulert plast og dermed bidrar til oppfyllelsen av Handelens Miljøfonds ambisøse mål om at 50 prosent av alt plastavfall i Norge skal materialgjenvinnes innen utgangen av 2025.

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som:

 • Muliggjør bruk av resirkulert plast fra norske kilder: Dersom det er mulig å lage lokale kretsløp, slipper vi unødvendig import og eksport. Handelens Miljøfond vil derfor prioritere prosjekter hvor norske kilder til resirkulert råstoff benyttes.
 • Har et potensial for overføring til andre produkter eller plastmaterialer: Dersom prosjektet bidrar til kunnskap og teknologi som muliggjør gjenvinning av andre fraksjoner kan det ha en multiplikatoreffekt.
 • Bidrar til utvikling av produkter som vil være nyttige i industriell skala: Produktene skal være kommersielt bærekraftige og fungere over tid i industrielle produksjonslinjer.
 • Utvikler samarbeidet mellom aktørene i gjenvinningskjeden: Samarbeid mellom aktørene i gjenvinningskjeden gir sporbarhet og kontroll på kvaliteten av den resirkulerte plasten. Gjenvinningskjeden består av kunde/avfallsbesitter, innsamler, gjenvinner (produsent av resirkulert plast) og plastvareprodusent (konverter).
 • Bidrar til materialgjenvinning i lukkede kretsløp, blant annet ved bedre sporbarhet

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • For søkere som går videre til å levere full søknad stilles det krav til at aktør svarer på en egenerklæring, dersom følgende gjelder for prosjektet:

Særskilte krav for utlysningen Økt bruk av resirkulert plast

 • Søker må levere en realistisk forretningsplan og en god forståelse av hvem kunden vil være.
 • Minst 30 prosent av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.

Se også generelle søknadskrav her.

Viktige datoer

 • Juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 11. september kl 13.00 (CEST): Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad
 • 26. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 23. oktober kl 23.59 (CEST): frist full søknad
 • Svar på søknad kommer innen 16. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Medlemmer fagkomité for utlysningen Økt bruk av resirkulert plast

 • Benedicte Skjerve Jørgensen, Tomra
 • Frode Syversen, Mepex Consult
 • Thor Kamfjord, Norner
 • Cecilia Askham, NORSUS