Sirkulære løsninger og redusert plastbruk 2022

Bruken av plast medfører betydelige klimagassutslipp og forsøpling på avveie. Plast er et helt nødvendig materiale, men analyser fra Systemiq viser at det er både mulig og nødvendig å redusere bruken betydelig. Handelens Miljøfond ønsker å bidra til å redusere bruken av fossil plast gjennom støtte til tiltak som skjer før plasten blir til avfall.

Utlysningen retter seg særlig mot tiltak som bidrar til å:

 • øke ombruk av plastprodukter eller -emballasje
 • muliggjøre nye bruksområder for utrangerte produkter eller deler av et produkt
 • erstatte plast med andre materialer (substitusjon)
 • redusere plastbruk, herunder bruk av plastbæreposer

Sirkulærøkonomi er ikke et mål i seg selv og det er viktig at tiltakene gir en netto miljøgevinst. Det vil si at summen av miljøgevinstene og -belastningene må være positiv. Det legges vekt på virksomhetens innovasjonsevne, og søknader blir vurdert etter det fysiske potensialet, altså tonn plast redusert eller forhindret fra forsøpling. Vi ønsker også prosjekter som er nytenkende og tør å bygge nye systemer.

Hva kan man ikke søke støtte til?

 • Prosjekter som primært innebærer å designe produkter med tanke på å bruke mer resirkulert plast bes om å søke under utlysningens tematiske område for “Økt bruk av resirkulert plast”.
 • Prosjekter som primært skal utvikle kunnskap bes om å søke under utlysningens tematiske område for “Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger”.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk
 • For søkere som går videre til å levere full søknad stilles det krav til at aktør svarer på en egenerklæring, dersom følgende gjelder for prosjektet:

Særskilte krav for utlysningen Sirkulære løsninger og redusert plastbruk

 • Minst 30 prosent av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.

Se også generelle søknadskrav her.

Viktige datoer

 • Juni: Lansering av utlysningen og søknadsskjema
 • 11. september kl 13.00 (CEST): Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad
 • 26. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 23. oktober kl 23:59 (CEST): frist full søknad
 • Svar på søknad kommer innen 16. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Medlemmer fagkomité for utlysningen Sirkulære løsninger og redusert plastbruk

 • Henrik Lystad, Norwaste
 • Bård Bringsrud Svensen, Orkla
 • Bente Merete Flygansvær, BI
 • Silje Lambrechts, Summa Equity