Alle tildelte prosjekter

Her er en oversikt over alle prosjekter vi har støttet.

Antall prosjekter: 511

Viser 1-20 av 511 prosjekter.

Søppelhåndtering i Moria

Tildelt: 90 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Rydding og avfallshåndtering i Moria på Lesvos i Hellas.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Plastfritt Hav
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Hellas

Forprosjekt: Plastsmarte opplevelser

Tildelt: 500 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Målet med forprosjektet er å samle kunnskap om utfordringene knyttet til plast i turistsektoren. Dette skal gjøres gjennom egen kartlegging samt dialog med beslutningstakere og nøkkelaktører i opplevelsesindustrien, styrking av engasjementet innenfor opplevelsesnæringene for å ta tak i utfordringene på eget initiativ, og gjennom dette ferdigstille mål og en handlingsplan for langsiktig og resultatbasert oppnåelse av målene.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Stiftelse WWF Verdens Naturfond
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Meta-analyse av globale forekomster av marin forsøpling

Tildelt: 600 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Gjennomføre en analyse som innhenter data for mengder og fordeling av marin forsøpling på strender, i vannmassene og på havbunnen. Analysen vil samtidig gi en pekepinn på hvilke områder som mangler data.

Prosjektinformasjon:

Søker:
SALT Lofoten AS
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Ekstratildeling teknisk utvikling Ryddeportalen

Tildelt: 1 000 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Behov for ekstra midler til ferdigstilling av ryddeportalen, en portal for frivillige og profesjonelle ryddere for registrering av aksjoner og ryddefunn.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Hold Norge Rent
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Sommerkampanjen 2020: En søppelfri sommer

Tildelt: 108 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Samarbeidskampanje over sommeren 2020 med ti av HNR sine medlemmer. Kampanje skal sette søkelyset på forsøpling for å bevisstgjøre og motivere ferierende i Norge til å ta vare på naturen og ikke forsøple når de er på tur denne sommeren.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Hold Norge Rent
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

DIMARC (Detecting, identifying and mapping plastic in the Arctic using robotics and digital solutions)

Tildelt: 2 500 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Kartlegging av plastsøppel på strender i Nord-Troms og Finnmark ved hjelp av drone.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Akvaplan Niva
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Troms og Finnmark
Nettside:

ISO‐sertifisering for redusert plastavfall i fiskeriene

Tildelt: 600 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utarbeidelse av en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Standard Norge
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Testbatteri for risikoevaluering av mikroplast i norsk marint miljø

Tildelt: 8 052 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Samarbeidsprosjekt med mål om å utvikle testbatteri for risikoevaluering av mikroplast i norsk marint miljø.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Norce/Niva/SINTEF
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

TV-aksjonen 2020

Tildelt: 5 377 771 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

I 2020 gikk TV-aksjonen til WWFs arbeid for å bekjeme plast i havet. Fondet gav det største enkeltbidraget TV-aksjonens historie.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Stiftelse WWF Verdens Naturfond
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Verden

Opprydding etter plastutslipp i Oslofjorden

Tildelt: 150 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Midler øremerket tiltak for å sikre opprydning etter utslipp av plastpellets i Oslofjorden. Utstyr, arbeidstimer og analyse av funn.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Oslofjorden Friluftsråd
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Oslo

Ekstratildeling Boy Leslie

Tildelt: 50 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
Boy Leslie
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
50 000

Fjerning av depot på Bolga

Tildelt: 76 525 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
Iris Salten IKS
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Nordland

Forstudie om muligheter for høyverdig gjenvinning av blandet plast-fraksjon

Tildelt: 265 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
Norwaste AS
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
265 000

Ny merkeordning for plastavfall

Tildelt: 500 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utarbeidelse av en nettside hvor de nye merkeordningen vil være lett tilgjengelig og tilpasset bruk for ulike målgrupper: emballasjebrukere og produsenter, kommuner og interkommunale selskaper, organisasjoner, bedrifter, m.fl.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Avfall Norge og Loop
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Strenghtening knowledge and capacity to prevent and reduce releases of plastic waste in Malawi and Zimbabwe

Tildelt: 5 000 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
BASEL-Konvensjonen
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
5 000 000

Plastics-to-liquids plant in Ghana

Tildelt: 1 000 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
Plastic Revolution
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
1 000 000

Plastforum høst 2020

Tildelt: 500 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
ZERO Emission Resource Organisation
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Rydding i Trøndelag

Tildelt: 2 807 500 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
Oppdretternes Miljøservice AS
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Dovettkampanjen Innsikt 2020

Tildelt: 1 000 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Prosjektinformasjon:

Søker:
Hold Norge Rent
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge

Interns for sustainability

Tildelt: 6 500 000 NOK

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utveksling for å engasjere studenter i Norge og Sør Afrika til å jobbe sammen for å bekjempe problemene knyttet til plastforsøpling og forhindre marin forsøpling.

Prosjektinformasjon:

Søker:
NTNU Sustainability
Kontaktperson:
Send oss en epost om dere ønsker kontaktinfo lagt inn her.
Region:
Norge og Sør-Afrika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hold deg oppdatert på utlysninger og prosjekter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om våre utlysninger og prosjekter vi støtter.