Alle tildelte prosjekter

Her er en oversikt over alle prosjekter vi har støttet.

Antall prosjekter: 520

Viser 1-20 av 520 prosjekter.

Søppelhåndtering i Moria

Tildelt: kr 90 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Rydding og avfallshåndtering i Moria på Lesvos i Hellas.

Prosjektinformasjon:

Søker:
PLASTFRITT HAV
Kontaktperson:
Terje Eckhoff
Region:
Møre og Romsdal
Startdato:
10.04.2020
Sluttdato:
10.04.2020

Plastsmarte opplevelser forprosjekt

Tildelt: kr 245 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Målet med forprosjektet er å samle kunnskap om utfordringene knyttet til plast i turistsektoren. Dette skal gjøres gjennom egen kartlegging samt dialog med beslutningstakere og nøkkelaktører i opplevelsesindustrien, styrking av engasjementet innenfor opplevelsesnæringene for å ta tak i utfordringene på eget initiativ, og gjennom dette ferdigstille mål og en handlingsplan for langsiktig og resultatbasert oppnåelse av målene.

Prosjektinformasjon:

Søker:
STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND
Kontaktperson:
Terje Eckhoff
Region:
Oslo
Startdato:
11.12.2020
Sluttdato:
11.12.2020

Meta-analyse av globale forekomster av marin forsøpling

Tildelt: kr 600 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Meta-analyse av globale forekomster av marin forsøpling. Analysen innhenter data for mengder og fordeling av marin forsøpling på strender, i vannmassene og på havbunnen. Samtidig vil analysen gi en pekepinn på hvilke områder som mangler data.

Prosjektinformasjon:

Søker:
SALT LOFOTEN AS
Kontaktperson:
Sjur Kvifte Nesheim
Region:
Nordland
Startdato:
10.05.2020
Sluttdato:
10.09.2020

Ekstratildeling teknisk utvikling Ryddeportalen

Tildelt: kr 1 000 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Behov for ekstra midler til ferdigstilling av ryddeportalen. Portal for frivillige og profesjonelle ryddere for registrering av aksjoner og ryddefunn.

Prosjektinformasjon:

Søker:
HOLD NORGE RENT
Kontaktperson:
Eirik Oland
Region:
Oslo
Startdato:
10.06.2020
Sluttdato:
10.06.2020

Sommerkampanjen 2020: En søppelfri sommer

Tildelt: kr 108 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Samarbeidskampanje over sommeren 2020 med ti av HNR sine medlemmer. Kampanje skal sette søkelyset på forsøpling for å bevisstgjøre og motivere ferierende i Norge til å ta vare på naturen og ikke forsøple når de er på tur denne sommeren.

Prosjektinformasjon:

Søker:
HOLD NORGE RENT
Kontaktperson:
Anja Stokkan
Region:
Oslo
Startdato:
10.06.2020
Sluttdato:
10.06.2020

Oppdage, identifisere og kartlegge plast i arktisk ved hjelp av robotikk og digitale løsninger

Tildelt: kr 2 500 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Kartlegging av plastsøppel på strender i Nord-Troms og Finnmark ved hjelp av drone.

Prosjektinformasjon:

Søker:
AKVAPLAN-NIVA AS
Kontaktperson:
Anja Stokkan
Region:
Troms og Finnmark
Startdato:
12.04.2021
Sluttdato:
17.11.2021
Nettside:

ISO-sertifisering for redusert plastavfall i fiskeriene

Tildelt: kr 600 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utarbeidelse av en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy.

Prosjektinformasjon:

Søker:
STANDARD NORGE
Kontaktperson:
Mari Kristin Martinsen
Region:
Oslo
Startdato:
10.08.2020
Sluttdato:
10.12.2020

Testbatteri for risikoevaluering av mikroplast i norsk marint miljø

Tildelt: kr 8 052 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Samarbeidsprosjekt med mål om å utvikle testbatteri for risikoevaluering av mikroplast i norsk marint miljø.

Prosjektinformasjon:

Søker:
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
Kontaktperson:
Therese Fosholt Moe
Region:
Vestland
Startdato:
10.05.2021
Sluttdato:
10.11.2021

TV-aksjonen

Tildelt: kr 5 377 771 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

I 2020 gikk TV-aksjonen til WWFs arbeid for å bekjeme plast i havet. Fondet gav det største enkeltbidraget TV-aksjonens historie.

Prosjektinformasjon:

Søker:
STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND
Kontaktperson:
Mari Nordstrøm
Region:
Oslo
Startdato:
16.10.2020
Sluttdato:
16.10.2020

Opprydding etter plastutslipp i Oslofjorden

Tildelt: kr 150 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Midler øremerket tiltak for å sikre opprydning etter utslipp av plastpellets i Oslofjorden. Utstyr, arbeidstimer og analyse av funn.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Oslofjordens Friluftsråd
Kontaktperson:
Terje Eckhoff
Region:
Viken
Startdato:
10.04.2020
Sluttdato:
10.04.2020

Ekstratildeling Boy Leslie

Tildelt: kr 50 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Støtte til frivillig rydding langs sørlandskysten.

Prosjektinformasjon:

Søker:
FORENINGEN SEILKUTTER BOY LESLIE
Kontaktperson:
Eirik Oland
Region:
Agder
Startdato:
10.07.2020
Sluttdato:
10.07.2020

Fjerning av depot på Bolga

Tildelt: kr 76 525 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Håndtering av ryddet plastforsøpling i Nordland.

Prosjektinformasjon:

Søker:
Iris Salten IKS
Kontaktperson:
Mari Kristin Martinsen
Region:
Nordland
Startdato:
10.07.2020
Sluttdato:
10.07.2020

Forstudie om muligheter for høyverdig gjenvinning av blandet plast-fraksjon

Tildelt: kr 265 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Forstudie om muligheter for kjemisk gjenvinning av blandet plastavfall fra husholdninger.

Prosjektinformasjon:

Søker:
NORWASTE AS
Kontaktperson:
Sjur Kvifte Nesheim
Region:
Oslo
Startdato:
10.08.2020
Sluttdato:
10.01.2021

Ny merkeordning for plastavfall

Tildelt: kr 500 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utarbeidelse av en nettside hvor de nye merkeordningen vil være lett tilgjengelig og tilpasset bruk for ulike målgrupper: emballasjebrukere og produsenter, kommuner og interkommunale selskaper, organisasjoner, bedrifter, m.fl.

Prosjektinformasjon:

Søker:
AVFALL NORGE
Kontaktperson:
Terje Eckhoff
Region:
Oslo
Startdato:
10.08.2020
Sluttdato:
10.05.2020

Strengthening knowledge and capacity to prevent and reduce releases of plastic waste in Malawi and Zimbabwe

Tildelt: kr 4 686 485 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Prosjektet vil forhindre og redusere utslipp av plastavfall i Malawi og Zimbabwe gjennom tiltak som reduserer og finner bedre løsninger for alternativer til bruk av unødvendig plast, sikrer bedre håndtering av plastavfall og styrker kapasitet til å kontrollere handel med plastavfall over landegrenser.

Prosjektinformasjon:

Søker:
The Secretariat of the Basel Convention/UNEP
Kontaktperson:
Anja Stokkan
Region:
Malawi og Zimbabwe
Startdato:
10.12.2020
Sluttdato:
11.11.2021

Plastics-to-liquids plant in Ghana

Tildelt: kr 1 000 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utredning av grunnlaget for å etablere et kjemisk gjenvinningsanlegg i Accra, Ghana. Anlegget skal ved pyrolyse lage drivstoff av store mengder plastavfall som i dag gjennomgår utilstrekkelig avfallshåndtering med risiko for lekkasje til naturen.

Prosjektinformasjon:

Søker:
PLASTIC REVOLUTION FOUNDATION
Kontaktperson:
Lars Brede Johansen
Region:
Viken
Startdato:
10.11.2020
Sluttdato:
10.10.2020

Plastforum høst 2020

Tildelt: kr 500 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Gjennomføring av tre Forum for fossilfri plast. Forumene er møteplasser for diskusjon om plast og miiljø.

Prosjektinformasjon:

Søker:
ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION
Kontaktperson:
Sjur Kvifte Nesheim
Region:
Oslo
Startdato:
28.04.2022
Sluttdato:
27.04.2022

Dovettkampanjen Innsikt 2020

Tildelt: kr 1 000 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Hold Norge Rent fikk sammen med Rent Vann og Æra støtte til å gjennomføre kvalitative og kvantitative undersøkelser, samt prøvetaking i renseanlegg, for å kartlegge omfanget av problemet med plastgjenstander som kastes i do.

Prosjektinformasjon:

Søker:
HOLD NORGE RENT
Kontaktperson:
Hanne Hjelmungen Lorvik
Region:
Oslo
Startdato:
10.04.2021
Sluttdato:
10.01.2021

Interns for Sustainaibility - utveksling Sør-Afrika Norge

Tildelt: kr 6 500 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Utveksling for å engasjere studenter i Norge og Sør Afrika til å jobbe sammen for å bekjempe problemene knyttet til plastforsøpling og forhindre marin forsøpling.

Prosjektinformasjon:

Søker:
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Kontaktperson:
Anja Stokkan
Region:
Trøndelag
Startdato:
10.04.2020
Sluttdato:
23.02.2022

Kunnskaps- og veiledningsstøtte

Tildelt: kr 1 000 000 NOK

Avsluttet

Se detaljer

ctrl-down

Om prosjektet:

Prosjektet bidrar til kunnskapformidling innen opprydding og forebygging av forsøpling, veiledning innen opprydding og forebygging av forsøpling og bistand til frivillige aktører med planlegging og gjennomføring av ryddedugnader.

Prosjektinformasjon:

Søker:
HOLD NORGE RENT
Kontaktperson:
Anja Stokkan
Region:
Oslo
Startdato:
12.04.2021
Sluttdato:
13.09.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hold deg oppdatert på utlysninger og prosjekter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om våre utlysninger og prosjekter vi støtter.