Årsrapport 2023

Medlemmene våre bestemte seg for å øke kontingenten til fondet fra 1 til 2 kr og dette resulterte i en historisk adferdsendring hos det norske folk - posesalget ble redusert med nær 150 millioner poser sammenlignet med året før.

Del på: