Kunnskapsrapporter om plast og miljø

Her er alle publiserte rapporter Handelens Miljøfond har bestilt eller støttet produksjonen av. Du kan filtrere på tema eller bruke søkefeltet.

Forside for Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025

Publisert: 12.mai, 2021

Vi kaster 540 000 tonn plast hvert år i Norge. Rapporten beskriver nødvendige tiltak for å doble materialgjenvinningen fra dagens 24 % til 50 %.

Utført av: Mepex, Norner

Åpne:
Forside for En mer sirkulær, norsk verdikjede for plast gjennom ny infrastruktur og markedsutvikling

Publisert: 12.mai, 2021

Faggrunnlag og vedlegg til rapporten "Materialgjenvinning av norsk plastavfall - 50 % innen 2025". Presenterer data, kunnskap og en analyse av hvordan Norge kan nå dette målet.

Utført av: Mepex, Norner

Åpne:
Forside for Undersøkelse av giftigheten til plastinfiltrert jordmasser

Publisert: 01.februar, 2021

Studie av plastinfiltrerte jordmasser i Ytre Hvaler nasjonalpark, med optimaliserte metoder for å undersøke mengder av plast og giftigheten forbundet med de plastinfiltrerte jordmassene.

Utført av: NIVA

Åpne:
Forside for Muligheter for pyrolyse av blandet plast

Publisert: 16.desember, 2020

Flere avfallsstrømmer har ikke kvaliteten til å brukes som råstoff i mekaniske gjenvinningsprosesser. Ikke-resirkulerbar plast analyseres mht egnethet for behandling i pyrolyseanlegg.

Utført av: Norwaste

Åpne:
Forside for Redusert forsøpling gjennom bedre oppsamlingsløsninger

Publisert: 18.november, 2020

Avfallsinfrastruktur og -systemer skal motvirke forsøpling, men kan også være en forsøplingskilde. Rapporten innhenter kunnskap om forsøpling, og kostnader for rydding og tømming av beholderløsninger.

Utført av: Norwaste

Åpne:
Forside for Mikroplast i overvann fra vei. Undersøkelse av tunnelvaskevann fra Bambletunnelen.

Publisert: 12.november, 2020

En av de største kildene til mikroplastforurensing er slitasje av bildekk. Det er utfordrende å måle mengden når den blandes med andre partikler fra veier. Forsøk på å måle mengdene beskrives.

Utført av: Aquateam COWI

Åpne:
Forside for Plast i elver på Vestlandet

Publisert: 25.september, 2020

Kartlegging av plast i 43 elver på vestlandet. Gjennomført ved at personer iført dykkerdrakt, snorkel og dykkemaske og drev nedover elvene og registrerte plast som lå i elveleiet.

Utført av: NORCE

Åpne:
Forside for Materialstrømmen til plast i Norge - Hva vet vi?

Publisert: 29.april, 2020

Den første oversikten over mengdene plast i Norge, med estimater på forbruk, masse, gjenvinning og forbrenning. Rapporten viser også store kunnskapshull og har forslag til hvordan tette disse.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Materialstrømanalyse for bæreposer 2019

Publisert: 17.februar, 2020

Analyse med trender av mengdene plastbæreposer på det norske markedet. Mengdene rapporterte plastposer sammenlignes med avfallsanalyser og avslører hva norske forbrukere til slutt gjør med posene.

Utført av: Mepex

Åpne:
Forside for Citizen science data indicate a reduction in beach litter in the Lofoten archipelago in the Norwegian Sea

Publisert: 20.januar, 2020

Folkeforskingsstudie av 800 ryddeaksjoner i Lofoten. Analysen viser at ryddeinnsatsen frivillige har lagt ned i regionen hjelper ved at mengden søppel man finner langs strendene går ned år for.

Utført av: SALT, LAS

Åpne:
Forside for Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning

Publisert: 05.november, 2019

Rapporten gir en kunnskapsstatus om plastforsøpling i Norge, med fokus på vann og vassdrag, samt gir oversikt over eksisterende kartleggingsmetoder og overvåkningsverktøy.

Utført av: NIVA

Åpne:
Forside for Forbruksreduksjon av plastposer - en litteraturstudie

Publisert: 30.oktober, 2019

Rapporten ser på forbruk av plastbæreposer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland og sammenhenger mellom ulike strukturelle forutsetninger i landene.

Utført av: SIFO

Åpne: