2019-03-15

Jernia kutter plasten

Det gir positive ringvirkninger når kommersielle aktører setter konkrete og ambisiøse tiltak om å redusere plastforbruket. Mindre plastproduksjon og lavere risiko for plastforsøpling er blant av disse. Jernia kutter nå plasten.

Stor aktør - stort ansvar

Jernia er en av flere medlemmer i Handelens Miljøfond som er i gang med å kutte plastbruken. Jernias mål er å halvere bruken av plast og kutte alt som er unødvendig i løpet av så kort tid som mulig. Kjeden vil bruke mindre unødvendig plast og minimere plastemballasjen på produktene som kjøpes inn. I tillegg gir de 50 øre per plastpose til Handelens Miljøfond, der pengene øremerkes til tiltak som skal redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere bruken av plastbæreposer.

- Vi både må og kan gjøre mer selv. Vi som en stor aktør har et stort ansvar, og ser at det er fullt mulig å kutte plast på mange områder når man ser grundig på produktene man kjøper inn. For oss er det for eksempel fullt mulig å selge skruer i løsvekt. Medlemskap i Handelens Miljøfond er også viktig for oss å ha og bidra til, sier daglig leder i Jernia, Espen Karlsen.

Ringvirkninger i forsyningskjeden

Jernia har blant annet bedt alle sine 127 butikker om å meddele hvilke leverandører som bruker mest unødvendig plast. En kinesisk produsent som pakker produktene inn i store mengder isopor vil få melding fra Jernia om å legge om til en bærekraftig løsning. Selv har Jernia anskaffet en pappkutter på sentrallageret som de bruker til å kutte pappemballasje. Pappemballasjen blir til pappstrimler, og skal erstatte plastputer og isopor som beskytter produktene de sender ut. Dette bidrar til mindre produksjon av og lavere etterspørsel etter plastprodukter, og dermed minimeres risikoen for plastforsøpling.

- Det er inspirerende at selskaper som Jernia stikker hodet frem og forplikter seg så åpent. Handelens Miljøfonds jobb er tosidig: Vi bruker midler fra forbrukerne til å støtte gode prosjekter som skal redusere plastforsøpling og øke plastgjenvinning. Samtidig jobber butikker og selskaper i varehandelen selv stadig bedre for å redusere og effektivisere eget plastforbruk, og det er lovende, sier daglig leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson, som er spent på hva Jernia og de andre medlemmene får til fremover.

 

Jernias plasttiltak:

  • Økt netthandel gir økt emballasje. Plast i nettbutikken er kuttet ut og erstattet med resirkulert papp, som består av innkommet og oppkvernet papp.
  • Har utfordret alle leverandører til å kutte ned på emballasje, spesielt på plast og isopor. Flere leverandører er allerede i gang, f.eks. Arvid Nilson som er leverandør av skruer og festemidler
  • På Jernias egne merkevarer minimeres det meste av emballasjen, samtidig som innholdet i produktene skal i størst mulig grad være av resirkulert og gjenvinnbart materiale. Dette er også et krav til leverandørene av de andre merkevarene de tar inn.
  • Plastposene som tilbys kundene er av 80% innsamlet plast, og selve posen er 100% gjenvinnbar
  • Skal kutte all bruk av isopor i løpet av to år
  • Har avgitt Grønt punkt sitt “Plastløfte”