Tilbake til nyhetsoversikten

Her er kriteriene for "ferdig ryddet"

Strandrydding har vært populært blant stadig mer miljøengasjerte nordmenn i mange år. For første gang i Norge er det blitt laget kriterier for når et område er å vurdere som “ferdig ryddet”.

Publisert: 15.februar, 2021
Sist oppdatert: 26.mars, 2021

I høst lanserte Handelens Miljøfond Norges første nasjonale ryddeprogram, Rydd Norge. 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt utvalgte vassdrag, skal ryddes minst en gang innen utgangen av 2023. Det skapte et behov for en felles ryddestandard.

- Når vi skal gå systematisk til verks for å rydde Norge er det viktig å sikre en lik praksis for hvordan rydding gjennomføres i de ulike fylkene. Mange ulike aktører vil være involvert i dette arbeidet, og de trenger forutsigbarhet og klare føringer å forholde seg til, sier Mari Kristin Martinsen, som koordinerer Rydd Norge-programmet i Handelens Miljøfond.

På oppdrag fra fondet har SALT Lofoten nå utarbeidet kriterier for når et område er å regne som “ferdig ryddet”.

Innspill fra ekspertene

Kriteriene ble laget ved å høre fra sentrale aktører innen marint opprydningsarbeid.

- De som har mest erfaring med slik opprydding har best forutsetninger for å si hvilke praktiske problemstillinger de står overfor når de skal rydde i for eksempel vanskelig tilgjengelig og sårbar natur. Basert på deres innspill fikk vi laget gode kriterier som nå er gjennomgått av sentrale aktører på miljøfeltet, sier Martinsen.

Både Senter for oljevern og marint miljø (SOMM), Fylkesmannen i Trøndelag og Miljødirektoratet har gitt sine innspill til kriteriene.

Ikke alt søppel bør ryddes

I kriteriene er det lagt vekt på at ikke alt søppel bør ryddes, av hensyn til naturen.

- I noen tilfeller må man vurdere mellom å grave opp søppelet for å fjerne plast, eller la søppelet ligge for å unngå å grave opp sårbar natur. Det har kriteriene tatt høyde for. Jeg håper det nå blir enklere å vurdere når jobben er godt nok gjort, sier Martinsen.

Kriterier for første runde med rydding

Kriteriene legger opp til at søppel over 2,5 cm som kan plukkes effektivt med en arbeidshanske er ryddet. Betyr det da at sneiper og snusposer skal legges igjen?

- Vi har benyttet EUs definisjon som utgangspunkt. Der regner de strandsøppel som alt søppel over 2,5 cm i lengde. I praksis vil ryddeaktørene ta med seg alt de klarer med hansker på. Så er det verdt å nevne at kriteriene er laget for første fase rydding. Gjennom Rydd Norge-programmet skal vi i første omgang rydde 40 prosent av ytre kyst minst én gang. Det langsiktige målet er å fjerne all plastforsøpling langs kysten og vassdrag, avslutter Martinsen.

Et område kan regnes som "ferdig ryddet"* i Rydd Norge-programmet når:

  • Søppel i strandsonen (fra vannkanten) og naturlig nærliggende områder er ryddet.

  • Søppel over 2,5 cm som kan plukkes effektivt med en arbeidshanske er ryddet.

  • Områder som er ryddet skal fremstå rene, det vil si at plast og andre syntetiske materialer, metall og glass er ryddet.

  • Søppel som er delvis begravd i vegetasjon skal ryddes dersom det kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper uten 1) å fragmenteres slik at det frigjøres (mikro)plast til miljøet ved håndtering og 2) nevneverdig inngrep i vegetasjonen eller fauna.

  • Konsentrerte ansamlinger av søppel på overflaten som er inntil 2,5 cm og som effektivt kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper er ryddet.

*Rydd Norge-programmet skal i første omgang ta for seg makroplast.


Følgende aktører delte erfaringer fra felt, og deres svar ble brukt som grunnlag for kriteriene:

  • In The Same Boat – Rolf-Ørjan Høgset

  • Oppdretternes Miljøservice AS – John-Einar Løkkhaug

  • Eider AS – Odd Arne Arnesen

  • Norges Jeger- og Fiskerforbund – Kenneth Bruvik