Tilbake til nyhetsoversikten

– Stafettpinnen klar til å overleveres

Handelens Miljøfond har ledet Norges første nasjonale ryddeprogram siden 2020. Nå har de landet aktøren som skal ta over roret når Rydd Norge går inn i sin andre fase.

Publisert: 08.mai, 2023
Sist oppdatert: 09.mai, 2023

Rydd Norge-programmet ble lansert på Lofoten i 2020, og daværende statsråd Sveinung Rotevatn (V) og daværende leder Rasmus Hansson var begge med på ryddeaksjon på lanseringsdagen. Foto: Handelens Miljøfond

Rydd Norge-programmet ble lansert høsten 2020, og siden er rydding kommet i gang i alle landets fylker. Sist ut er Svalbard, hvor det nå jaktes etter ryddeaktører. Siden programmet ble etablert er mer enn 1500 mil kystlinje og mer enn 2100 tonn plastsøppel ryddet gjennom Rydd Norge-programmet.

Foto: Katrine Lunke, Apeland

– Vi har funnet og ryddet store mengder plastsøppel. De gode nyhetene er at det blir mindre for hvert tonn vi rydder. Å etablere og drifte Rydd Norge-programmet har vært en enorm jobb som har gjort oss utrolig stolte. Nå er vi veldig glade for at SALT har påtatt seg arbeidet med å drifte programmet videre, og ser fram til å overlevere stafettpinnen i 2024, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

– SALT takker for tilliten med å ha fått tildelt oppgaven og ser fram til å starte arbeidet. Vi er glade for å kunne benytte erfaring og kunnskap fra Rydd Norge i arbeidet med å videreføre Rydd Norge i årene framover. SALT ser på dette som et svært viktig oppdrag og ser fram til å samarbeide med Handelens Miljøfond og ryddeaktørene om å fortsette med å fjerne store mengder marin forsøpling fra kysten, sier Kjersti Eline Tønnesen Busch, daglig leder i SALT.

– Vi har hatt en grundig prosess med åpen tilbudskonkurranse med forhandlinger og føler oss trygge på at SALT vil løse oppgaven på best mulig måte for alle involverte, sier Lind.

Beholder ambisjonene

Handelens Miljøfond holder i ledelsen av programmet ut 2023, og SALT starter forberedelsene til oppstart av Rydd Norge 2 nå med å utarbeide fylkesvise planer for rydding. Utlysninger av ryddeoppdrag i ulike fylker for 2024-25 med opsjoner fram til 2028 vil komme i løpet av sommeren.

– Vi beholder det overordnede ansvaret for Rydd Norge 2, og rammene for programmet settes fremdeles av oss. Alt planverk og alle kontrakter godkjennes og inngås med oss, men den daglige driften av programmet, slik som utarbeidelse av ryddeplaner og oppfølging av ryddeaktørene overleverer vi nå til SALT. Og kanskje aller viktigst - vi beholder de høye ambisjonene!

Mye plast er blitt ryddet vekk fra Norges kyst. Siden programmet ble etablert er mer enn 1500 mil kystlinje og mer enn 2100 tonn plastsøppel ryddet gjennom Rydd Norge-programmet.

I Rydd Norge 2 er målet å førstegangsrydde ytterligere 15 % av ytre kyst i 2024–2025 og så 15 % til de tre neste årene.

– Da har vi gjennom Rydd Norge ryddet 70 % av ytre kyst til sammen. I tillegg skal vi vedlikeholdsrydde særlig utsatte områder som er ryddet tidligere i programmet, sier Lind.

Miljøfondlederen ser lyst på framtida.

– Ved å overlate den daglige driften av Rydd Norge til SALT frigjør vi også ressurser som vi kan bruke til å samle inn mer kunnskap gjennom ryddeaktivitetene, og bruke denne kunnskapen inn i fondets øvrige arbeid med å fjerne og forebygge forsøpling, avslutter Lind.

Om SALT

  • SALT er en marin kunnskapsbedrift som arbeider med forskning, rådgivning og formidling innenfor fagområdene marin forsøpling, marin forvaltning og framtidsretta kystsamfunn. SALT har hovedkontor i Svolvær i Lofoten, og avdelingskontorer langs store deler av kysten.

  • SALT har arbeidet med fagfeltet marin forsøpling siden 2010, og har ledet en lang rekke forsknings-, forebyggings- og oppryddingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

  • SALT har vært ansvarlig for gjennomføringen av Rydd Norge programmet i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Agder, og Svalbard.

Les mer om SALT her.