Tilbake til nyhetsoversikten

Disse aktørene skal rydde Oslofjorden og Telemarkskysten

Rydd Norge-programmet har kommet til Oslofjorden og Telemarkskysten, og nå er det avklart hvem som får den viktige jobben med å rydde plasten. Arbeidet med å rydde en forsøplet fjord settes i gang umiddelbart.

Publisert: 26.august, 2021
Sist oppdatert: 26.august, 2021

Mange har sett de urovekkende bilder av søppel langs og i Oslofjorden i media den siste tiden. Nå settes arbeidet i gang med å rydde den folkerike kystlinjen.

- Oslofjorden, med dens en gang rike plante- og dyreliv lider, og det haster å få gjort noe. Nå har vi fått på plass fire aktører som skal rydde marin forsøpling i Oslofjorden og langs Telemarkskysten, og så snart siste kontrakt er signert setter vi i gang med ryddearbeidet, sier Anja Stokkan, ansvarlig for Rydd Norge i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark i Handelens Miljøfond.

Nasjonalt ryddeprogram kommer sørover
Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram. Programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond. Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020. Nå er det avklart både hvor det skal ryddes, når det skal ryddes og hvem som skal rydde i de ulike områdene i Oslofjorden og langs Telemarkskysten.

Det har ikke vært mangel på ryddekompetanse langs Norges mest folkerike fjord. Fire ulike aktører får dele på oppdraget med å få plastsøpla i Oslofjorden bort. Aktørene har fått i oppdrag å rydde en kystlinje på totalt 497 km.

- Vi er veldig fornøyde med aktørene som skal sette i gang med dette viktige arbeidet. Det er proffe aktører som har gode planer på plass. De har god kompetanse, et stort engasjement og kapasitet til å sette i gang med det viktige opprydningsarbeidet, sier Stokkan.

Disse skal rydde Oslofjorden

  • Frelsesarmeens Rusomsorg (Indre Oslofjord)
  • Elv og Hav AS (Ytre Oslofjord Øst)
  • Kulturlandskaperne AS (Ytre Oslofjord Vest og Kragerø)
  • Gea Norvegica Geopark IKS (Porsgrunn og Bamble)

- Mye småplast
Å rydde Oslofjorden er en møysommelig jobb, skal man tro ansvarlig for Rydd Norge i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark-

- Det som er utfordrende med disse folkerike områdene er at det er veldig mye småplast, noe som er tidkrevende og komplisert å rydde opp. I tillegg må man ikke glemme å verne om naturen mens man rydder, sier Stokkan.

Ryddingen er i gang i flere regioner
Det er første gang i Norgeshistorien at et program går så strukturert til verks for å rydde landet for plastforsøpling. Handelens Miljøfond bruker over 100 millioner på Rydd Norge-programmet i 2021.

- Det første målet vi har satt oss er å rydde 40 prosent av ytre kyst, og ryddingen er allerede i gang flere steder langs norskekysten der vi har fått ryddeaktører på plass, som for eksempel Vestland. Med Rydd Norge-programmet skal vi rydde der det er behov for mer profesjonalisert kapasitet, og områder som i liten grad blir ryddet i dag. Dette arbeidet kommer i tillegg til den viktige innsatsen frivillige bidrar med. Sammen skal vi få plasten vekk fra naturen, og vi setter i gang umiddelbart. Marin forsøpling kan ikke fortsette å forsure fjorden, avslutter Stokkan.