Tilbake til nyhetsoversikten

Disse aktørene skal rydde de tre første fylkene

Nordland, Trøndelag og Vestland er de tre første fylkene som skal ryddes som del av Rydd Norge-programmet. Nå er det avklart hvem som skal gjøre den viktige ryddejobben i fylkene.

Publisert: 09.februar, 2021
Sist oppdatert: 26.mars, 2021

Etter grundige vurderinger og forhandlinger er det nå avklart både hvor det skal ryddes, når det skal ryddes og hvem som skal rydde i de tre fylkene som er først ut. Ryddingen starter så snart det blir fysisk mulig å rydde i fylkene.

- I Vestland og Trøndelag starter vi allerede i mars dersom snøen er borte, mens vi må vente litt lenger på varmere vær i Nordland. Planlagt oppstart der er mai, kanskje april om det går. Vi starter så fort vi kan, forklarer Mari Kristin Martinsen, ansvarlig for Rydd Norge-programmet i Handelens Miljøfond.

Mange dyktige å velge blant

Aktørene ble valgt av administrasjonen i Handelens Miljøfond på basis av en innstilling fra et eksternt innstillingsråd med relevant fagkompetanse i hvert fylke.

- Eksempler på medlemmer i styringsgruppen er kommuner, interesseorganisasjoner, avfallsselskap og miljøorganisasjoner. Styringsgruppen ledes av en representant fra statsforvalteren eller fylkeskommunen, og Senter for oljevern og marint miljø er alltid med. Styringsgruppen bidrar med viktig kompetanse og nødvendig lokal forankring inn i beslutningen, sier Martinsen.

Aktørene ble valgt på grunnlag av en helhetlig vurdering av kvalitet, kompetanse og pris.

- Vi mottok tilbud fra flere dyktige aktører i alle tre fylker, og hadde et luksusproblem når vi skulle velge. Vi har landet på aktører vi er trygge på at har det som trengs for å rydde forsvarlig og grundig i krevende og sårbar natur, sier Martinsen.

Et nasjonalt krafttak

Rydd Norge er Norgeshistoriens første nasjonale ryddeprogram som går strukturert til verks for å rydde landet for plastforsøpling. Handelens Miljøfond skal i 2021 bruke over 100 millioner på programmet, og enda mer i de tre årene som kommer.

- Vi starter med 40 prosent av ytre kyst, og ryddingen starter nå i vår. Med Rydd Norge-programmet skal vi rydde der det er behov for mer profesjonalisert kapasitet, fordi områdene som skal ryddes er vanskelig tilgjengelige, har sårbar natur og dyreliv og der gode rutiner rundt sikkerhet må være på plass. Frivillige landet rundt gjør en fantastisk innsats med å rydde landet, og nå skal vi ta et krafttak sammen med dem for å få plasten helt bort, avslutter Martinsen.

Disse skal rydde i hvert fylke

Vestland:

  • Skjærgårdservice AS

  • In the Same Boat

  • NovuMare AS

  • Fjordia AS (Gulen Dive Resort)

  • Fjordane Friluftsråd

Administrator for Vestland er Bergen og Omland Friluftsråd

Nordland:

  • LoVeMar AS

  • Lofoten Avfallsselskap IKS

Administrator for Nordland er SALT Lofoten

Trøndelag:

  • Eider AS

  • Oppdretternes Miljøservice AS

Administrator for Trøndelag er SALT Lofoten