Tilbake til prosjektene

Fra fiskefangst til fotballnett

Fiskenett er av høy kvalitet for å tåle saltvann og hardt vær. Nofir har fått støtte til å gjøre utrangerte fiskenett om til idrettsnett, og til å skape en returordning for utrangerte idrettsgarn. Slik kan de sørge for store plast- og klimabesparelser.

Foto: Tomas Preiksa. Idrettsnett er i bruk i de fleste ballsporter. Her illustrert som et tennisnett.
  • Mottaker: NOFIR AS
  • Region: Nordland
  • Prosjektperiode: 2022 –
  • Tildelt beløp: 1 950 000

Resultater

  • 1400 kvadrameter fangnett til idrettshaller, drone-racing og containerdekke
  • Ti fotballmålnett
  • To håndballnett
  • To tennisnett

Veldig mange av fiskenettene som kasseres i dag har høy restverdi. Selv om nettene ikke lenger brukes til fiske, kan de likevel få et nytt liv og ny nytte. Nofir har fått midler av Handelens Miljøfond til å gjøre utrangerte fiskenett om til idrettsnett. Målet er å gjenbruke så mye som mulig, gjenvinne det som ikke kan gjenbrukes, og kun sende et minimum til forbrenning. Det vil være et stort løft fra dagens situasjon.

Foto: Tanja Midthun. Store mengder tauverk kasseres fra norske fiskerier hvert år. Nofir samler hvert år inn 6000 tonn redskap fra fiskeri og oppdrett, og mesteparten går til gjenvinning.

Mange av idrettsnettene som brukes i Norge i dag er laget av en lavere kvalitet, som gjør at de fort blir ødelagt. Når de er ferdige i bruk ender de oftest på deponi eller går til forbrenning. Nofir forsøker i dette prosjektet å løse flere miljøproblemer på samme tid. De skal utvikle en returordning for idrettsnett som ellers ville gått rett til forbrenning. Samtidig vil de lage idrettsnett av utrangerte fiskenett av høyere kvalitet, som vil forlenge levetiden til idrettsnettene, samtidig som de sørger for at utrangerte fiskenett får forlenget liv.

Foto: Tomas Preiksa

Vil høyere opp i avfallspyramiden

Nofir har lenge vært en viktig aktør for fiskeri- og havbruksnæringen. Hvert år samler de inn ca 6000 tonn redskap fra fiskeri og oppdrett. Mesteparten går til gjenvinning, og det som ikke kan gjenvinnes går til forbrenning. I dette prosjektet ønsker Nofir å løse plastproblemer enda høyere opp i avfallspyramiden, og klare å gjenbruke fiskenettene som idrettsnett, i stedet for at de gjenvinnes til andre produkter.

Retter seg mot idrettsklubber og kommuner

Målgruppen inkluderer alle som har idrettsnett, men hovedsakelig idrettsforbund, idrettsklubber og kommuner. Dersom aktørene skal skifte ut sine idrettsnett vil Nofir tilby både en returordning for de gamle idrettsnettene, og nye idrettsnett med et lavt miljøavtrykk og god kvalitet. De gamle idrettsnettene vil bli sendt til Nofirs fabrikk i Litauen. Der vil de repareres slik at de igjen kan brukes som idrettsnett, eller sendes til gjenbruk. Nett det ikke er mulig å reparere eller gjenvinne sendes til forbrenning.

Foto: von Soller Fotografie. Idrettsnett brukes i de fleste ballsporter, både om målnett men også som ballfangernett. Ved å bruke utrangerte fiskegarn får klubbene også tilgang på idrettsnett av høyere kvalitet enn klassiske fiskenett.

Enormt potensiale

Nofir estimerer at de i oppstartsfasen vil kunne samle inn og levere 300 idrettsnett med en snittvekt på 50 kg, noe som vil forhindre utslipp fra forbrenning og erstatte bruken av jomfruelig plast i nye nett.

Totalt vil dette prosjektet alene kunne bidra til en reduksjon i bruk av jomfruelig plast på 15 000 kg, økt gjenvinning av 15 000 kg plast og en reduksjon av klimagasser på 108 000 kg CO2 ekvivalenter, noe som tilsvarer ca 1000 flypassasjerer som flyr Oslo-London. Dette er bare i Norge. Nofir har allerede kunder i andre land, og dersom flere får øynene opp for deres produkter og tjenester kan prosjektet få enorme ringvirkninger.

Publisert: 24.april, 2023
Sist oppdatert: 28.april, 2023