Tilbake til prosjektene

Over 70 millioner til 50 prosjekter

Nå er det endelig klart hvilke prosjekter som får tildelt midler etter vårens utlysninger! Mange søknader har blitt vurdert, og de utvalgte prosjektene kan du lese om her.

millioner
Til prosjekter som reduserer mengden plastavfall og bidrar til økt gjenvinning i Norge
TilskuddsmottakerProsjekt
Norner ASØkt evne til å akselerere overgang til en sirkulær plastøkonomi ved samfinansiering med SIVA

Tomra Systems ASA

Nullavfallsløsninger for sirkulære tekstiler gjennom innovativ sortering og prosessering
Remadrass ASOmbruk og resirkulering av 750 000 madrasser og senger i Norge
Fikse ASAutomatiserte prosesser for skreddertjenester
Stiftelsen We Play GreenWe Play Green Collection (WPGC) - en grønn standard for neste generasjons fotballutstyr
Eunomia Research & Consulting i samarbeid med blant annet NF&TAAvdekke skjebnen til eksporterte og kasserte tekstiler fra de nordiske landene
Mepex Consult AS i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Blåkläder ASGrønt skifte for arbeidsklær
The Bright Side ASLeiemodell for parkdresser i norske barnehager
NF&TA ASForbrukerkunnskap gjennom opplysningskontoret for tekstiler (VEV) for økt levetid og plastreduksjon
Norsk tekstilgjenvinning ASSikker makulering og gjenvinning av tekstiler
Framtiden i våre henderØkomodulering som kan endre tekstilindustrien
Ingrid BrandthNaturmaterialer som erstatning for plast i løpesko
ReStoreReFiber: Fasilitere for ombruk av tekstilvarer i studentmiljøer
Eunomia Research & ConsultingDesigninnovasjon av optimale dispenserløsninger for refill-systemer i dagligvarebutikker
Påfyllsystemer ASOmbruksbeholdere som eliminerer engangsplastavfall i hjem og på arbeidsplasser
Norsk formblåsing ASØkt bruk av resirkulert polyetylen til flasker med høy kvalitet
Masterkeg ASMasterkeg – en ombruksløsning for ølfat
Looping ASSporingsteknologi som skal styrke verdien av ombruksemballasje av transportemballasje
Mepex Consult ASPlastsmart sykehus formidling – redusere bruken av engangsplast
Norner Research ASØkt bruk og gjenbruk av rPET i kontaktsensitive produkter ved hjelp av avanserte analysemetoder
Thrace polybulk ASLukket kretsløp for PE og PP i emballasje og nye egnede bruk for mikset PE/PP resyklat
T H Christiansen maskin og verktøyindustri ASFatlås som erstatning for strekkfilm til sikring av fat under transport
Future-Solutiuons ASEmballasjefri spylervæske og AdBlue
Den Norske EmballasjeforeningUtvikle bransjestandard for emballasjeterminologi
SINTEF ASMaterialgjenvinning og ombruksmuligheter for lastestropper
Ace gruppen ASEcosheet Nordic – hvordan resirkulere og bruke blandet plastfolie i nye produkter som f.eks. byggeplater
WoodWorks! ClusterErstatning av plast i sprøytebetong
Pipelife Norge ASInnfasing av resirkulert plast i produksjonen av drensrør
Veidekke sirkulær ASPlastsirkularitet i bygg- og anleggsbransjen
Fragment ASVeileder for plastfrie lekeplasser til borettslag og sameier
Franzefoss gjenvinning ASAutonom plastsortering av restavfall
Tebe Sport ASSeparasjonsteknologi for å materialgjenvinne kunstgressfibre av HDPE
SCGN ASMaterialgjenvinning av utgått smittevernutstyr fra det nasjonale medisinske beredskapslageret
Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (NORSUS)PLASMA: Økt plastsirkularitet gjennom økt utsortering av matavfall
Egersund Trål ASUtvikle økodesign i pelagiske tråler
Limestone ASEn ombrukbar og resirkulerbar fiskekasse med integrert isolasjon.
Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i samarbeid med industriaktører Scale AQ og OceanizeUtforske gjennomførbarheten av HDPE som et bærekraftig og sirkulært materiale for oppdrettsnett i Norge (kan brukes i lukkede merder)
Nærøysund Aquaservice ASSveis med resirkulert plast
millioner
Til forebygging av plastforsøpling i havet, vassdrag og på land.
TilskuddsmottakerProsjekt
Carboline Norge ASEliminasjon av mikroplast fra korrosjonshindrende malinger.
Egersund Trål ASUtvikling av 100 % plastfri miljøteine til proffmarkedet
Resqunit ASSustainable fishing: A comparative study on fishing gear efficiency and environmental impact
Den Norske EmballasjeforeningForbruksreduksjon av engangsprodukter av plast
Salt Lofoten ASMottaksløsninger for oppfisket avfall i norske havner (Fishing for Litter 2.0)
Norwegian Circular Material TechnologyReduksjon av plast i plastindustrien
In The Same BoatRydding med faglig innhold for fiskeri og havbruk
Norwaste ASForebygging av forsøpling på rasteplasser
Salt Lofoten ASBlått Ansvar 2.0
Naturvernforbundet HordalandPlastjakten Hordaland 2024 - forebygging av plastforsøpling
Plastpiratene InnlandetOppstadåa tur retur
Nittedal elveforumAutomatisk innsamler av flytende søppel

Publisert: 20.juni, 2024
Sist oppdatert: 04.juli, 2024