Tilbake til prosjektene
Status:

Avsluttet

Gjenvunnet plast varmer mennesker på flukt

Ingeniører Uten Grenser bruker plastposekroner til å løse miljøproblemer, skape arbeidsplasser og lette en humanitær krise på en og samme tid.

  • Mottaker: INGENIØRER UTEN GRENSER NORGE
  • Region: Norge
  • Prosjektperiode: 2021 – 2023
  • Tildelt beløp: 3 300 000

Resultater

  • 1,1 tonn med plastavfall ble gjort om til nye produkter.

  • Waste for Warmth fikk etablert et pilotprosjekt i Nepal og fikk på plass to nye produkttilbud til flyktningleire i Syria.

  • 70 personer i flytkningeleier i Syria har fått vinterisoleringsprodukter. Både isoleringsplater og gulvplater av resirkulert plast er blitt levert til Syria.

I flyktningeleire er det ofte mangelfull avfallshåndtering. Søppelet hoper seg opp, og plastsøppelet brukes også som brensel som beboere bruker for å holde varmen. Den prosessen frigjør helsefarlige gasser for alle som bor der, også mange barn. Det er behov for å sikre en bedre håndtering av plasten, og dette problemet ville Ingeniører Uten Grenser løse.

Prosjektet deres ved navn Waste for Warmth fikk støtte av Handelens Miljøfond til å lage isoleringsprodukter av plastavfall i flyktningeleire. Plastavfall brukes for å sørge for at for eksempel flyktningtelt eller skolebygg blir bedre isolert. Det vil gjøre at byggene holder bedre på varmen om vinteren, og at de er i bedre stand til å holde varmen ute om sommeren. For skolebygg er det også en stor fordel at isolering bidrar til mindre støy, for eksempel når det er monsun og regnet slår mot takene.

Plastavfall blir teltduker, tak og gulv

Ingeniører Uten Grenser lager plastavfall om til isolering i form av teltduker, tak eller gulv. Prosjektet bruker mindre maskiner som legger til rette for produksjon i mindre skala av isoleringsmateriale fra plastavfall. Prosjektet drives av Ingeniører Uten Grenser Norge, i samarbeid med lokale partnere som også er ingeniører.

Gjennom dette prosjektet skaper Ingeniører Uten Grenser et marked for lokalt plastavfall som ellers ville hopet seg opp eller blitt brent. Samtidig bidrar de til å bedre levekårene for mennesker som lever under krevende humanitære forhold, og skaper viktige arbeidsplasser for mennesker på flukt.

Publisert: 24.oktober, 2023
Sist oppdatert: 24.oktober, 2023