Tilbake til prosjektene

Innsamling og gjenvinning av spøkelsesgarn

Prosjektet Net Free Seas som ledes av Environmental Justice Foundation (EJF), og finansieres av Handelens Miljøfond, har som mål å rydde Thailands havområder for tapte fiskeredskap. Kystsamfunnene skal samle inn tapte fiskeredskap og sende dem videre for å gjenvinne plasten til bruk i alt fra sportsprodukter til kjøkkenutstyr. Dette vil både bidra til å beskytte livet i havet og skape inntekter og jobber i landsbyene langs kysten.

© EJF

Spøkelsesgarn – den dødeligste formen for plastforsøpling

Fiskeredskaper er utformet for å fange fisk og skalldyr. Nettopp derfor blir de flytende dødsfeller når de går tapt eller forlatt i havet. Det har blitt anslått at minst 640 000 tonn fiskeredskap etterlates i havet hvert år og flyter rundt i flere tiår. De fungerer som feller for hvaler, delfiner, skilpadder og sjøfugl som setter seg fast i og blir kvalt av disse, og truer korallrev.

I tillegg til all skade og død spøkelsesgarn forårsaker for livet i havet, kan det også gå direkte ut over kystbefolkningens levebrød. I Østersjøen kan for eksempel ett enkelt garn ødelegge fisk og skalldyr for 20 000 dollar. For kystsamfunnene, som allerede er de som påvirkes mest av ulovlig fiske, utgjør spøkelsesfisket en ytterligere trussel mot deres inntektsgrunnlag.

Håndtering av et globalt problem

Bidraget fra Handelens Miljøfond vil gjøre det mulig for EJF å ansette en prosjektkoordinator som skal samarbeide med kystsamfunnene og drøfte farene ved spøkelsesfiske og hvordan de mener ordningen bør fungere i deres område. Koordinatoren vil også gi fiskerne opplæring i hvordan de skal unngå å miste garn. Denne startfinansieringen vil dekke drift av prosjektet i ett år, og teamet håper å få ti kystsamfunn med seg i satsingen. Arbeidet bygger på et vellykket pilotprosjekt med tre fiskerlandsbyer der over ett tonn fiskeutstyr ble samlet inn i løpet av et år.

Prosessen i seg selv har så lav miljøpåvirkning som mulig. Når garnene samles inn, blir de rengjort med sjøvann, komprimert til blokker og transportert til gjenvinningsanlegget som deltar i prosjektet. Her blir plasten omdannet til pellets som videre selges til selskaper som lager nyttige produkter av dem.

EJF har fått med seg to slike selskaper som de første til å være med i denne sirkulære økonomien. Qualy er et thailandsk designselskap med fokus på samfunn og miljø som allerede har brukt fiskegarn til å lage trykkepinner til nøkkelringfeste, slik at folk i størst mulig grad kan unngå å berøre overflater under koronakrisen. Starboard er et vannsportfirma som blant annet lager surfe- og padlebrett og annet sportsutstyr.

Pengene fra det innsamlede fiskeutstyret vil enten bli betalt inn til et landsbyfond og brukes til ulike fellesanlegg eller prosjekter som skal hjelpe lokalsamfunn til å tilpasse seg klimaforandringene eller gis til enkeltpersoner når de kommer med fiskegarnene de har plukket opp. Hvert lokalsamfunn vil bli konsultert om hvilken modell de ønsker å følge.

Prosjektet vil også få støtte fra Thailands fiskeridepartement, som allerede har hjulpet til ved å legge til rette for samarbeidet med de tre lokalsamfunnene som deltar.

Fiskegarn
© EJF

En løsning som kan overføres til andre land

Spøkelsesfiske er et globalt problem. Når prosjektet er oppe og går i Thailand, håper EJF å ekspandere og overføre det til andre land, spesielt i Vest-Afrika, som har store utfordringer med plastforsøpling.

Om prosjektet Net Free Seas

Publisert: 10.juli, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022