Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram er i gang!

Det nasjonale Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. Innen utgangen av 2023 skal vi ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag.

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses per fylke, og programmet er delt opp i tolv regionale prosjekter. Alle oppdrag utlyses, og i 2021 skal Handelens Miljøfond tildele mer enn 100 millioner kroner, fordelt på tolv regioner. Totalt er det budsjettert å bruke rundt 300 millioner kroner på tre år. Gjennomføringen skjer i samråd med fylkesmennene i hver region, Sysselmannen på Svalbard og andre relevante offentlige og private aktører.

Hele Norge skal ryddes!

Vi vil i løpet av 2021 sette i gang med rydding og fortsette jakten på aktører som kan rydde langs Norges langstrakte kyst.

Relevante aktører har erfaring, interesse og profesjonell ryddekompetanse. Ryddingen er delt opp i fylkesvise regioner, og gjennomføringen tilpasses lokale forhold.

Status for utviklingen i hvert område

Rydd Norge Nordland

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Nordland fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt, og det er klart hvem som skal rydde de to første områdene i Nordland:

LoVeMar AS: Region 1 Vesterålen

Lofoten Avfallsselskap IKS: Region 2 Lofoten

Administrator i Nordland er SALT Lofoten. Spørsmål om ryddearbeidet i Nordland sendes per e-post til emil@salt.nu.

Her ligger all informasjon ryddeaktører i Nordland trenger å forholde seg til.

NB! Søknadsfristen er utløpt.

Rydd Norge Vestland

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Vestland fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt, og det er klart hvem som skal rydde i Vestland:

  • Skjærgårdservice AS: Bømlo, Fitjar
  • NovuMare AS: Austrheim, Alvær, Fedje, Fjaler, Hyllestad, Kinn og Bremanger

Administrator i Vestland er Bergen og Omland Friluftsråd. Spørsmål om ryddearbeidet i Vestland sendes per e-post til gudrun@bof.no

Her ligger all informasjon ryddeaktører i Vestland trenger å forholde seg til.

NB! Søknadsfristen er utløpt.

Rydd Norge Trøndelag

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Trøndelag fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt, og det er klart hvem som skal rydde i Trøndelag:

Eider AS: Region 1 (sør) og 2 (midt)

Oppdretternes Miljøservice AS: Region 3 (nord)

Her ligger all informasjon ryddeaktører i Trøndelag trenger å forholde seg til.

Administrator i Trøndelag er SALT Lofoten. Spørsmål om ryddearbeidet i Trøndelag sendes per e-post til sverre@salt.nu

NB! Søknadsfristen er utløpt.

Rydd Norge Agder

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Agder er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Selve ryddejobben i Agder lyses ut i 2021.

Administrator for Agder er SALT Lofoten.

Her ligger all informasjon ryddeaktører i Agder trenger å forholde seg til.

Rydd Norge Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt.

Administrator for Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er Oslofjordens Friluftsråd. Selve ryddejobben i Oslo og Viken og Vestfold og Telemark lyses ut i 2021.

Rydd Norge Møre og Romsdal

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Møre og Romsdal er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt.

Administrator for Møre og Romsdal er Runde Miljøsenter. Selve ryddejobben i Møre og Romsdal lyses ut i 2021.

Rydd Norge Troms og Finnmark

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Troms og Finnmark er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt.

Administrator for Troms og Finnmark er SALT Lofoten. Selve ryddejobben i Troms og Finnmark lyses ut i 2021.

Rydd Norge Innlandet

Ryddejobben i Innlandet lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Rogaland

Administrasjonsoppdraget er utlyst. Selve ryddejobben i Rogaland lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Svalbard

Ryddejobben i Svalbard lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

1. Kartlegge hvor det bør ryddes når
Handelens Miljøfond tar kontakt med fylkesmannen i hver region. Fylkesmannen har oversikt over regionale og lokale aktører, og i samråd med fylkesmannen utlyser fondet arbeidet med å kartlegge hvilke ryddeaktører som finnes, hvilke områder som bør prioriteres basert på hvor det er verneområder og hvor det allerede er ryddet.

2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
Fylkesmannen oppnevner en styringsgruppe i samråd med Handelens Miljøfond. Styringsgruppen skal sørge for god fremdrift i det regionale ryddeprosjektet, gir råd om hvordan midler fra Handelens Miljøfond skal benyttes i fylket, og styrer over midler som kommer fra andre aktører.

Gruppen kan eksempelvis bestå av representanter for kommunene, fiskeri- og sjømatnæringen, avfallsselskap, miljøorganisasjonene og fylkeskommunen.

3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
I samråd med fylkesmannen finner Handelens Miljøfond en ansvarlig aktør som skal styre det praktiske rundt ryddearbeidet, ha økonomisk oversikt og kontrollere at ryddingen gjennomføres.

4. Finne de som kan rydde
Når planen, styringsgruppen og administrasjon er på plass, utlyses ryddejobben. Jobben utlyses regionalt, og de som utfører jobben vil være regionale aktører.

Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!