Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram er i gang!

Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. Innen utgangen av 2023 skal minst 40 prosent av ytre kyst, samt prioriterte vassdrag være ryddet.

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekter.

Hele Norge skal ryddes!

Vi er i gang med rydding i tre regioner, og fortsetter nå jakten på flere aktører som kan rydde langs Norges langstrakte kyst. Er dette noe for din virksomhet?

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

1. Kartlegge hvor det bør ryddes når
Handelens Miljøfond tar kontakt med statsforvalteren i hver region. Statsforvalteren har oversikt over regionale og lokale aktører, og i samråd med statsforvalteren utlyser fondet arbeidet med å kartlegge hvilke ryddeaktører som finnes, hvilke områder som bør prioriteres basert på hvor det er verneområder og hvor det allerede er ryddet.

2. Etablere et regionalt råd for det regionale ryddeprosjektet
Statsforvalteren oppnevner en regional rådgivende gruppe i samråd med Handelens Miljøfond. Den regionale rådgivende gruppen skal sørge for god fremdrift i det regionale ryddeprosjektet, gir råd om hvordan midler fra Handelens Miljøfond skal benyttes i fylket, og styrer over midler som kommer fra andre aktører.

Gruppen kan eksempelvis bestå av representanter for kommunene, fiskeri- og sjømatnæringen, avfallsselskap, miljøorganisasjonene og fylkeskommunen.

3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
I samråd med statsforvalteren finner Handelens Miljøfond en ansvarlig aktør som skal styre det praktiske rundt ryddearbeidet, ha økonomisk oversikt og kontrollere at ryddingen gjennomføres.

4. Finne de som kan rydde
Når planen, regional rådgivende gruppe og administrasjon er på plass, utlyses ryddejobben. Jobben utlyses regionalt, og de som utfører jobben vil være regionale aktører.

Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!