Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram, og ble etablert og ledes av Handelens Miljøfond. 40 prosent av ytre kyst, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes innen utløpet av 2023.

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekter.

Hele Norge skal ryddes!

Vi er i gang med rydding i åtte regioner, og jakter nå ryddeaktører i Innlandet fylke. Er dette noe for din virksomhet?

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!