Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram, og ble etablert av Handelens Miljøfond i 2021. 55 prosent av ytre kyst skal ryddes innen utløpet av 2025. I tillegg skal det nå områder som allerede er ryddet, vedlikeholdes.

Hele Norge ryddes!

Gjennom Rydd Norge-programmet går vi strukturert til verks for å rydde 55 prosent av ytre kyst innen utgangen av 2025. Vi rydder vanskelig tilgjengelige områder, natur som ikke før er ryddet, og områder med sårbar natur og dyreliv. Ryddingen er organisert av SALT.

Resultater

Siden vi startet Norges første nasjonale ryddeprogram i 2020 har vi brukt mer enn 400 millioner på rydding gjennom Rydd Norge-programmet. Hittil er

  • Mer enn 23.300 km med kystlinje ryddet
  • Mer enn 3.160.000 kg kg plast og annet avfall ryddet fra naturen

*Tall per november 2023

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekter.

Bildeguide for farlige gjenstander

På ryddeaksjoner kan man komme over gjenstander som man bør vise aktsomhet overfor. Derfor har vi sammen med MARFO fått laget en veileder for farlige gjenstander, med beskrivelse av hvordan man burde håndtere slikt avfall, og hvem man burde kontakte.

Kriterier for ferdig ryddet

I Rydd Norge-programmet rydder vi primært makroplast. Det definerer vi som plast over 2,5 cm.

Vi møtte forhenværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) etter tokt med Rydd Norge Svalbard, der vi samlet inn mer enn 16 tonn med plastforsøpling.
Sveinung Rotevatn (V) var klima- og miljøminister da vi i 2020 lanserte Rydd Norge-programmet i Lofoten.