Tilbake til nyhetsoversikten
Ryddeapparatet støvsuger stranden for plastpellets
© Oslofjordens Friluftsråd

Lekkasje av plastpellets - Handelens Miljøfond kjøper ryddeutstyr

Den 17. mars ble det funnet store mengder plastpellets som var drevet i land på strender i Fredrikstad, som senere også er funnet i Moss, Råde, Hvaler, Larvik og Horten. Handelens Miljøfond har snudd seg kjapt rundt og kjøpt tekniske ryddeapparater til Oslofjorden Friluftsråd for å få ryddet vekk det alvorlige plastutslippet.

Publisert: 03.april, 2020
Sist oppdatert: 09.juni, 2020

Plastpellets er råmaterialet som brukes til å produsere plastprodukter. Pelletene har en diameter på 2-3 millimeter og faller inn under størrelseskategorien for mikroplast. Den 17. mars ble det funnet mengder med plastpellets på strendene og i viker langs ytre Oslofjord. Utslippet stammer sannsynligvis fra et skip med frakt av plastpellets til eller fra et produksjonsanlegg.

De bittesmå plastkulene er svært vanskelig og tidkrevende å rydde, og er skadelig både for sjøfugl og livet i havet da plasten mistolkes som mat. Da Handelens Miljøfond fikk vite dette, var avgjørelsen om å hjelpe til enkel og rask.

- Det er forferdelig at slike utslipp og uhell fortsatt skjer. Dette har vært et problem i mange tiår, og vi sliter fortsatt med å få ryddet vekk gammel pellets fra strendene den dag i dag. Handelens Miljøfond har midlene og er glad for å kunne bidra til en kjapp opprydding, samtidig må plastindustrien og politiet sørge for at denne typen søl tar slutt, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond har nå gitt 150 000 kr til Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med Marin Omsorg, og bidratt til å kjøpe tekniske ryddeapparater til å rydde bort utslippet. Det er kjøpt inn 12 løvsugere, 2 våtsugere samt diverse annet utstyr. Løvsugere har blitt et effektivt ryddeverktøy for å få ryddet opp plastpellets på de verste plassene. Utstyret er nå fordelt rundt til Skjærgårdstjenesten og andre aktører i ytre Oslofjord til eget bruk og utlån til frivillige som ønsker å bidra. All rydding må ta hensyn til koronasituasjonen, men med effektivt utstyr kan flere enkeltpersoner få ryddet betydelige mengder med plastpellets.

Kjemisk analyse skal bistå politiet

Utslippet er under innledende etterforskning av politiet. Handelens Miljøfond har også tatt initiativ til utarbeidelse av en kjemisk analyse, som skal utføres av Norner AS, for å bistå politiet i arbeidet med å finne ut hvor dette utslippet kommer fra. Her er det registrert innmeldte funn av plastpellets https://www.oslofjorden.org/plastpellets/