Tilbake til nyhetsoversikten

Nå er det bestemt! Disse skal rydde vassdrag i Vestland

Jakten etter ryddeaktører til Rene Vassdrag i Vestland har pågått siden februar. Nå er det bestemt hvem som får dele på det viktige oppdraget.

Publisert: 30.mars, 2023
Sist oppdatert: 31.mars, 2023

Gjennom rydding av fire elver og deler av vassdrag i Vestland skal Handelens Miljøfond teste ulike metoder for å rydde langs elvene og vassdragene i Norge, og få et bedre anslag over mengdene plast som befinner seg i vassdragene. Piloten skal forhåpentligvis danne grunnlaget for å utlyse flere og større ryddeoppdrag i resten av landet.

– Nå er det avklart, og vi kan gratulere Novumare, Havforskningsinstituttet og Norges
Miljøvernforbund med seieren. Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss erfarne, dyktige og
engasjerte ryddeaktører, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.
Fra hav til elv og elv til hav

Både Havforskningsinstittutet og Novumare har tidligere fått støtte til rydding i og ved havet. Nå er det elver og vassdrag som skal til pers.

– Elvene prioriteres fordi avfall i elver på Vestlandet ofte har kort reisevei før det ender i havet.
Klarer vi å stoppe plasten før den når havet har vi en mye enklere jobb med å rydde den, sier
Lind.

Rydding starter i april

Bergen og Omland Friluftsråd er administrator for oppdraget.
– Det har lenge vært behov for en skikkelig innsats for vassdragene våre. Nå er aktørene på
plass, og rydding vil starte allerede i april. Sammen skal vi få det eierløse marine avfallet ryddet, sier Gudrun Kristin Fatland i Bergen og Omland Friluftsråd.

Oversikt ryddeaktør og område

  • Norges Miljøvernforbund: Skal rydde deler av Apeltunvassdraget

  • Havforskningsinstituttet: Skal rydde deler av deler av Etnevassdraget

  • Novumare: Skal rydde Storelva, Tveitelva (Omvikdalen) og Dalaelva, deler av Midtbygdavassdraget i Åsane (Bergen kommune)