Tilbake til nyhetsoversikten

Nær 12 millioner kroner sikrer og skaper arbeidsplasser innen plast og miljø

I april fremskyndet Handelens Miljøfond en utlysning for å sikre og skape arbeidsplasser innen plast og miljø. Nærmere 90 søknader kom inn og fondet gir nå ut nær 12 millioner kroner fordelt på alle Norges fylker og Svalbard.

Publisert: 17.juni, 2020
Sist oppdatert: 01.juli, 2020

Arbeid innen plast og miljø
© In the same boat

- Da pandemien truet driftsgrunnlaget for mange virksomheter som er viktige for å redusere plastforurensingen, ville vi i Handelens Miljøfond bidra til å holde liv i driften, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

- Vi er glade for å ha bidratt raskt til å holde miljøjobber i gang. I denne "koronautlysningen" har Handelens Miljøfond nå støttet 27 prosjekter, fordelt over hele landet. Nå får vi et bedre grunnlag for å trappe opp jobben mot plastforurensing når pandemien slipper taket, sier Hansson.

Koronapandemien har rammet bedrifter hardt. For å bidra til å sikre og skape arbeidsplasser innen plast og miljø, fremskyndet Handelens Miljøfond en utlysning i april. I løpet av en søknadsperiode på 3 uker, kom det inn 87 søknader, hvorav 27 prosjekter nå har fått støtte. Fondet deler nå ut nær 12 millioner kroner til disse prosjektene, og dekker hele landet, inkludert Svalbard. Mest er gitt til arbeidsplasser knyttet til rydding av plast, etterfulgt av arbeid knyttet til ombruk og gjenvinning av plast.

I utgangspunktet lå tildelingsrammen på 13 millioner kroner, med mål om å fordele to tilskudd på kr 500 000 i hvert fylke, fire tilskudd i Troms og Finnmark, tre i Oslo og ett på Svalbard. Det ble gjort noen justeringer på opprinnelig plan da søknadene som kom inn og omsøkt beløp varierte, men det ble sikret at samtlige fylker, samt Svalbard mottok støtte.

Nye muligheter til å søke om støtte til høsten

Til høsten, den 1. september, skal fondet lyse ut over 100 millioner kroner. Her vil det være mulig for både nasjonale og internasjonale prosjekter som jobber med å redusere plastforsøpling og øke ombruk og gjenvinning av plast til å søke om støtte.

- Julekvelden for alle som jobber for å redusere plastens miljøproblemer kommer i år på 1. september, sier Hansson.

- Da lyser Handelens Miljøfond ut 105 millioner kroner til prosjekter som reduserer miljøbelastningen fra plast. Utlysningen har kategorier bl.a for teknologi, metoder for gjenvinning, rydding, internasjonalt arbeid med mer, avslutter Hansson, og ber folk sjekke handelensmiljofond.no