Tilbake til nyhetsoversikten

Verdens største profesjonelle ryddeaksjon fortsetter arbeidet

Siden 2021 har profesjonelle ryddeaktører fra hele landet fjernet over 3300 tonn marin forsøpling fra Norges ytre kyst. Nå videreføres ryddesuksessen med et nytt navn: Rydd i Tide.

Publisert: 09.april, 2024
Sist oppdatert: 19.april, 2024Initiert og finansiert av Handelens Miljøfond, og ledet av SALT Lofoten, har programmet tidligere kjent som Rydd Norge fått en passende navneendring, ifølge daglig leder Cecilie Lind.

- Det haster med å fjerne plastavfallet fra havet og vår kystlinje, og Rydd i tide reflekterer nettopp dette behovet, sier Lind. Tidlig innsats kan forhindre alvorlige skader på natur og dyreliv, og forhindre at plasten brytes ned til mikroplast.

Cecilie Lind, Daglig Leder i Handelens Miljøfond


Lind referer til rapporten fra NORCE som understreker at rydding av plastforsøpling ikke bare forebygger utslipp av mikroplast, men kan også betydelig redusere mikroplastnivåene i miljøet allerede det påfølgende året.

Programleder for Rydd i Tide, Snorre Sklet i SALT Lofoten, understreker at programmet prioriterer rydding i områder med sårbar natur og dyreliv, og at fuglereservatene er de første områdene som blir ryddet i ryddesesongen. Arbeidet utføres i tett dialog med Statsforvalteren og BirdLife Norge.

- Halvparten av Norges sjøfugler er rødlistet. Marin forsøpling er én av flere faktorer som kan påvirke sjøfuglene negativt, forteller Sklet. Våre profesjonelle ryddeaktører prioriterer rydding i fuglereservatene i god tid før hekketiden starter og før ferdselsforbudet trer i kraft. Hvis vi rydder i tide, kan vi forhindre at plast havner på menyen til fuglene, eller at de setter seg fast i søpla, sier han videre.

Snorre Sklet, Programleder for Rydd i Tide


Tirsdag 9. april samles landets profesjonelle ryddeaktører seg i Bergen for å dele kunnskap og erfaringer, og ikke minst feire lanseringen av nytt navn. Sklet forteller at han ser frem til å samle 18 ulike leverandører under samme tak, samt gjøre stas på ryddeaktørene som rydder kysten av Norge bit for bit.

- Norge byr på utfordrende forhold for opprydding av marin forsøpling, med store sesongvariasjoner og krevende terreng, sier Sklet. Innsatsen til våre ryddeaktører er virkelig imponerende.

Cecilie Lind i Handelens Miljøfond sier seg enig med programlederen for Rydd i Tide, og forteller at det ikke er noen selvfølge at Norge skulle bli landet med verdens største profesjonelle ryddeaksjon for marin forsøpling. Hun peker på fondets medlemmer som en viktig faktor for muliggjøring av ryddejobben.

- Våre medlemmer betaler 2 kroner i kontingent per plastbærepose de selger i Norge. Det er disse midlene som finansierer over 1000 prosjekter i både inn- og utland, forteller Lind. Både vi og medlemmene våre er stolte av at plastposekronene finansierer det viktige arbeidet som gjøres i Rydd i Tide-programmet, avslutter hun.


Kontaktinformasjon:

Cecilie Lind
Daglig leder i Handelens Miljøfond
Tlf: 901 10 116
E-post: cecilie@handelensmiljofond.no

Snorre Sklet, Salt Lofoten AS
Programleder for Rydd i Tide
Tlf: 482 84 618
E-post: snorre@salt.nu