Tilbake til nyhetsoversikten

Rydd Norge-programmet forlenges

Plastposekronene har finansiert at over 3000 tonn marin forsøpling har blitt fjernet fra kysten av Norge siden 2021.
Nå fortsetter arbeidet.

Publisert: 30.januar, 2024
Sist oppdatert: 30.januar, 2024

– Dette arbeidet monner! Derfor er det også verdt å bruke store midler på ryddejobben. Klarer vi å rydde makroplasten før den forsvinner i havet unngår vi at den får alvorlige konsekvenser for natur og dyreliv, og brytes ned til mikroplast som vi i dag mangler gode metoder for å fjerne, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Rydd Norge-programmet er Norges første ryddeprogram, og verdens største profesjonelle ryddeaksjon. Det er ryddet 25 000 km kystlinje gjennom programmet som er initiert og finansiert av Handelens Miljøfond. Midlene midler kommer fra plastposene, som kjøpes av norske forbrukere hos Handelens Miljøfonds medlemmer.

Salt Lofoten er nå programleder for Rydd Norge, og rådgiver Snorre Sklet, forteller om høy aktivitet også fremover:

– Målet vi jobber mot er at 55 prosent av Norges ytre kyst skal være ryddet i løpet av 2025. Det betyr 1724 nye kilometer, for å være eksakt.


Profesjonell rydding

I Rydd Norge-programmet gås det strukturert til verks, forteller Sklet videre:
– Aldri før har profesjonelle ryddeaktører ryddet systematisk fra kyst til kyst. Vi rydder vanskelig tilgjengelige områder, natur som ikke før er ryddet, og områder med sårbar natur og dyreliv.

I tillegg skal Rydd Norge nå vedlikeholde områder som allerede er ryddet.
– I vedlikeholdsryddingen skal de profesjonelle ryddeaktørene selv velge seg ut områder de tidligere har ryddet i, forteller Sklet. Vi fokuserer på sårbare områder eller områder med særlig mye søppel. Disse skal ryddes en eller flere ganger i året, sier han videre.


Datainnsamling

Videreføringen av programmet skal i tillegg utvides med et overvåkingsprogram på marin forsøpling. Marte Haave er seniorforsker i Salt Lofoten har bidratt i arbeidet med utvikling av programmet.

– Dette blir veldig interessant, sier Haave. Med overvåkingsprogrammet vil vi få koordinert og strukturert datainnsamling fra hele landet. Det gjør at vi kan overvåke om mengden marin forsøpling er i endring. Et annet mål er å se på viktige kilder og forebyggende tiltak, avslutter hun.

Programleder Snorre Sklet forteller at Rydd Norge og Handelens Miljøfond ønsker å samle mer kunnskap om forsøpling langs kysten, om mengder og kilder.

– Det kan gi oss bedre kunnskap om hvor rydding bør prioriteres i fremtiden, samt gi oss lærdom for å kunne iverksette forebyggende tiltak, sier han.Kontaktinformasjon:

Snorre Sklet, Salt Lofoten AS
Programleder for Rydd Norge
Tlf: 482 84 618
E-post: snorre@salt.nu